fbpx
Chào mừng bạn đến với imia.vn

Sorry, nothing in cart.

Nội Thất Phòng Bếp

Hiển thị 1–40 trong số 58 kết quả

  • Mã sản phẩm: MA-7406.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc

  • Mã sản phẩm: MA-7405.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7404.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7403.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7402.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7401.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7400.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7206.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7205.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7204.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7203.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7202.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7201.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7200.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7043.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7042.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7041.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7040.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7039.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7038.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7037.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7036.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
 • Bộ bàn ăn bằng gỗ cho phòng ăn MA-7035
  -8%
  • Mã sản phẩm: MA-7035.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  4.850.000 4.500.000
  • Mã sản phẩm: MA-7034.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7033.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7032.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7031.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7030.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7029.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7028.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7027.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7026.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7025.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7024.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7023.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7022.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7021.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7020.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7019.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7018.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc

10 Phòng bếp đẹp đơn giản không kém phần tiện nghi

Nội thất phòng bếp đẹp là trái tim của ngôi nhà, là nơi mang lại sự ấm cúng cho nhà bếp và hạnh phúc cho mọi thành viên trong gia đình. Bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn tủ bếp, phụ kiện phòng bếp nào phù hợp với gian bếp gia đình mình. Cùng Bep.vn chia sẻ 20 mẫu phòng bếp đẹp đơn giản, hiện đại và tiện nghi đã được hoàn thiện nhé.

Phòng bếp đẹp đơn giản không kém phần tiện nghi

Phòng bếp đẹp đơn giản theo phong cách của người Việt xưa

Người Việt Nam vỗn dĩ khi trang trí hay làm bất cứ điều gì đều mang theo một nét phong cách Á Đông từ xa xưa. Đặc biệt đối với phòng bếp đẹp đơn giản, lựa chọn phong cách này khiến cho gian bếp gia đình trở nên ấm cúng, quây quần và hạnh phúc, Không gian phòng bếp đơn giản, nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Khiến cho mọi thành viên đều cảm thấy thoải mái khi đặt chân vào.

Phòng bếp đẹp đơn giản theo phong cách của người Việt xưa

Phòng bếp hiện đại và tiện lợi hơn khi thiết kế đảo bếp có chậu rửa

Phòng bếp đẹp hơn với thiết kế đảo bếp hiện đại có chậu rửa tiện ích. Khiến bạn và mọi thành viên trong gia đình cảm thấy thoải mái mỗi khi bước chân vào gian bếp. Đặc biệt chậu rửa còn giúp chị em nội trợ trong gia đình cảm thấy thoải mái khi chuẩn bị nấu nướng.

Phòng bếp hiện đại và tiện lợi hơn khi thiết kế đảo bếp có chậu rửa

Thiết kế phòng bếp đẹp đối với không gian bếp nhỏ

Bạn không còn phải lo lắng khi không gian nhà bếp gia đình nhỏ hẹp nữa. Lựa chọn các gam màu sáng và phụ kiện tủ bếp hiện đại mang đến cho bạn không gian thông thoáng, thoải mái. Thiết kế phòng bếp đẹp với không gian nhỏ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thiết kế phòng bếp đẹp đối với không gian bếp nhỏ

Phòng bếp đẹp kết nối với phòng khách

Sự kết hợp khu vực phòng bếp với phòng khách khiến cho toàn thể không gian có sự hài hòa và gắn kết hơn. Kiểu thiết kế này đặc biệt phù hợp với các cặp vợ chồng trẻ hay diện tích căn nhà không được rộng lắm.

Phòng bếp đẹp kết nối với phòng khách

Phòng bếp đẹp hơn khi được thiết kế thêm bàn dài cạnh bàn đảo

Phòng bếp hiện đại và ấn tượng hơn với thiết kế bàn dài nối liền với đảo bếp. Bạn, gia đình hay bạn bè có thể ăn sáng, nhâm nhi cafe hay trò chuyện với nhau. Sự sáng tạo độc đáo này không những vừa mang tính thẩm mỹ còn mang lại những chức năng thú vị khiến bạn và mọi người đều vô cùng thích thú.

Phòng bếp đẹp hơn khi được thiết kế thêm bàn dài cạnh bàn đảo

Lựa chọn gam màu trắng cho phòng bếp đẹp thanh lịch

Trắng là gam màu được lựa chọn rất nhiều cho gian bếp hay cả căn nhà. Gam màu cổ điển này có thể dễ dàng kết hợp với các gam màu khác cho phòng bếp có điểm nhấn và ấn tượng hơn. Lựa chọn màu trắng khiến cho tủ bếp đẹp thanh lịch và sang trọng.

Có thể bạn đang quan tâm đến những chương trình khuyến mại IMIA đang hót luôn được cập nhật

Lựa chọn gam màu trắng cho phòng bếp đẹp thanh lịch

Phòng bếp đẹp hơn với thiết kế kệ mở

Làm mới không gian bếp bằng các kệ mở thay cho hệ tủ kín an toàn vẫn có. Việc thiết kế này khiến cho phòng bếp nhà bạn trở nên rộng rãi, thoải mái và gọn gàng hơn.

Phòng bếp đẹp hơn với thiết kế kệ mở

Phòng bếp đẹp kiểu chữ L kết hợp bàn đảo

Lựa chọn tủ bếp chữ L đang ngày càng trở nên phổ biến và được ưa chuộng nhiều hơn. Thiết kế này phù hợp với gần như mọi diện tích dù nhỏ hay rộng. Mang đến cho bạn nhiều không gian lưu trữ và khoảng di chuyển thoải mái. Sự kết hợp với bàn đảo bếp theo xu hướng mang đến sự mới lạ cho phòng bếp. Cũng như gia tăng lưu lượng trữ đồ, khiến gian bếp trở nên gọn gàng, sạch sẽ.

Phòng bếp đẹp kiểu chữ L kết hợp bàn đảo

Thiết kế tủ bếp kịch trần tối đa không gian lưu trữ

Bạn không còn lo lắng khi phòng bếp đẹp gia đình được thiết kế kịch trần. Để bạn có thể thoải mái lưu trữ đồ đạc gọn gàng trong gian bếp.

Thiết kế tủ bếp kịch trần tối đa không gian lưu trữ

Thiết kế phòng bếp đơn giản mà tiện nghi

Thiết kế phòng bếp đơn giản mà tiện nghi

Đây là một trong những ý tưởng thiết kế được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Với thiết kế đơn giản nhưng công năng mà nó mang lại khiến gia đình bạn cảm thấy thoải mái và tiện nghi. Hơn nữa thiết kế này khá phù hợp với diện tích bếp nhỏ hẹp.

Tham khảo thêm những bộ bàn ghế ăn giá rẻ nhất khu vực miền bắc tại IMIA

Một số tùy chọn tìm kiếm liên quan đến mẫu nội thất phòng bếp:

 • nội thất nhà bếp
 • nội thất phòng bếp
 • thiết kế nhà bếp
 • thiết kế bếp đẹp
 • thiết kế phòng bếp
 • thiết kế nhà bếp đẹp và hiện đại
 • mẫu nhà bếp nhỏ đẹp đơn giản
 • phòng bếp hiện đại
 • thiết kế nhà bếp đẹp
 • nội thất bếp đẹp
 • thiết kế nội thất phòng bếp
 • thiết kế nhà bếp diện tích nhỏ
 • thiết kế phòng bếp đẹp
 • thiết kế bếp hiện đại
 • thiết kế nhà bếp nhỏ đơn giản
 • thiết kế nội thất bếp
 • noi that nha bep
 • phòng khách liền bếp
 • thiet ke bep
 • mẫu nhà cấp 4 phòng khách liền bếp
 • nội thất nhà bếp đẹp
 • nội thất nhà bếp thông minh
 • phòng khách liền bếp 20m2
 • thiết kế nhà bếp hiện đại
 • thiết kế bếp chung cư
 • thiet ke nha bep
 • noi that bep
 • bếp chung cư
 • nội thất phòng bếp đẹp
 • nội thất bếp thông minh
 • nội thất bếp hiện đại
 • thiết kế bàn bếp đẹp
 • noi that phong bep
 • thiết kế nhà bếp đơn giản
 • phòng bếp đẹp 2019
 • mẫu nhà bếp nông thôn đẹp
 • phòng bếp đẹp hiện đại
 • thiết bị nội thất nhà bếp
 • thiết kế phòng bếp hiện đại
 • thiết kế phòng bếp nhỏ
 • thiết kế nhà bếp nhỏ
 • nhà bếp đẹp hiện đại
 • mẫu nhà bếp đơn giản
 • nội thất phòng bếp hiện đại
 • thiết kế nội thất nhà bếp
 • giá nội thất nhà bếp
 • thiet ke phong bep
 • mẫu nhà phòng khách liền bếp
 • thiết kế bếp nhỏ đẹp
 • thiết kế phòng bếp 16m2
 • phòng khách liền bếp nhà ống
 • phòng bếp đẹp 2020
 • mẫu nhà bếp cấp 4 đẹp
 • phòng khách liền bếp nhà cấp 4
 • phòng khách liền bếp 25m2
 • bếp liền phòng khách
 • thi công bếp chung cư
 • thiết kế phòng bếp 15m2
 • thiết kế phòng bếp nhà ống
 • phòng bếp nhỏ đẹp
 • thiết kế bếp nhà ống
 • bàn bếp thông minh
 • bếp đẹp cho nhà ống
 • mẫu thiết kế nhà bếp đẹp
 • nhà cấp 4 phòng khách liền bếp
 • nội thất bếp chung cư
 • mẫu thiết kế nhà bếp và nhà vệ sinh
 • thiết kế bếp đơn giản
 • cách thiết kế nhà bếp
 • bàn ăn chung cư nhỏ
 • mẫu thiết kế nhà bếp
 • nội thất nhà bếp hiện đại
 • những căn bếp đẹp
 • phòng khách và bếp liền kề
 • phòng khách kết hợp bếp
 • phòng bếp nhỏ gọn
 • phòng khách bếp liên thông
 • gia noi that nha bep
 • các mẫu nhà bếp
 • phòng bếp nhà ống đẹp
 • thiết kế nhà bếp nhỏ gọn
 • thiết kế nhà bếp thông minh
 • các mẫu nhà bếp hiện đại
 • nội thất phòng bếp nhà ống
 • bếp nhà ống
 • phòng bếp đẹp cho nhà ống
 • mẫu phòng bếp hiện đại cho nhà ống
 • phòng bếp 15m2
 • mẫu nhà bếp cấp 4
 • nội thất phòng khách liền bếp
 • mẫu thiết kế bếp đẹp
 • bếp đẹp chung cư
 • phòng bếp chung cư
 • cách thiết kế nhà bếp đẹp
 • phòng bếp đẹp cho nhà cấp 4
 • mẫu phòng bếp đẹp cho nhà ống
 • cách bố trí phòng bếp khoa học
 • nhà bếp cấp 4 đơn giản
 • phòng bếp hiện đại đẹp
 • bếp chung cư nhỏ đẹp
 • nhà bếp nông thôn
 • nội thất nhà bếp cao cấp
 • bếp hiện đại đẹp
 • thiết kế nội thất bếp đẹp
 • thiết kế phòng bếp nhà ống đẹp
 • thiet ke noi that bep
 • nhà bếp sang trọng
 • bếp nhà phố
 • noi that nha bep cao cap
 • kiểu nhà bếp hiện đại
 • nhà bếp không gian mở
 • phòng bếp 20m2
 • nội thất bếp đẹp hiện đại
 • bếp biệt thự
 • thiết kế nội thất nhà bếp nhỏ
 • phòng khách liền bếp 40m2
 • nhà ống phòng khách liền bếp
 • thiết kế nội thất phòng bếp hiện đại
 • bếp nội thất
 • nhà phòng khách và bếp liên thông
 • phòng khách và phòng bếp liền nhau
 • thiết kế bếp đẹp cho nhà ống
 • nội thất nhà bếp giá rẻ
 • nhà bếp tối giản
 • phòng khách liền bếp đẹp
 • thi công nội thất nhà bếp
 • thiet ke phong bep dep
 • nội thất nhà bếp đơn giản
 • phòng khách nối liền bếp
 • đồ gỗ nhà bếp
 • phòng bêp đep
 • bếp căn hộ
 • mẫu nhà bếp đơn giản đẹp
 • mẫu phòng khách và bếp thông nhau
 • mẫu thiết kế bếp hiện đại
 • phòng khách và bếp chung
 • xây nhà bếp đơn giản
 • phòng khách thông phòng bếp
 • thiết kế gian bếp đẹp
 • thiết kế nội thất phòng khách liền bếp
 • thiết kế phòng bếp và nhà vệ sinh
 • các kiểu nhà bếp
 • kiểu nhà bếp đơn giản
 • phòng bếp tối giản
 • cách thiết kế nhà bếp nhỏ đẹp
 • phòng bếp biệt thự
 • bếp nhà ống đẹp
 • thiết kế phòng bếp đẹp hiện đại
 • noi that bep dep
 • phòng khách thông với bếp
 • cách xây nhà bếp đẹp
 • thiết kế phòng bếp chung cư
 • thiet ke nha bep cap 4
 • mẫu bếp chung cư đẹp
 • nội thất phòng bếp chung cư
 • nhà bếp liền phòng khách
 • thiết kế nội thất phòng bếp nhà ống
 • bàn ăn liền bếp
 • phòng bếp đơn giản mà đẹp
 • thiết kế nhà bếp chung cư
 • bếp đẹp nhà ống
 • bếp nhỏ đẹp hiện đại
 • phòng bếp liền phòng khách
 • phòng bếp nhà ống hiện đại
 • thiết kế khu bếp đẹp
 • các mẫu nhà bếp đơn giản
 • thiết kế bếp đẹp hiện đại
 • cách thiết kế phòng bếp
 • mẫu nhà bếp đẹp hiện đại
 • thiết kế nhà bếp gọn đẹp
 • phòng bếp sang trọng
 • thiết kế phòng bếp nhỏ gọn
 • thiết kế nhà bếp gọn gàng
 • mẫu nhà bếp nhỏ gọn
 • thiết kế phòng bếp cho nhà ống
 • cách thiết kế bếp đẹp
 • thiết kế tầng lửng làm phòng bếp
 • phòng khách và bếp liên thông
 • các mẫu thiết kế bếp đẹp
 • nhà bếp đẹp giá rẻ
 • phòng bếp chung cư đẹp
 • thiết kế phòng bếp cấp 4
 • các mẫu thiết kế nhà bếp hiện đại
 • mẫu nhà ống phòng khách liền bếp
 • thiết kế không gian bếp đẹp
 • mẫu nhà bếp xinh
 • mẫu bàn ăn chung cư
 • nhà bếp nông thôn đẹp
 • nhà bếp hiện đại đẹp
 • noi that nha bep dep
 • nhà bếp kiểu hàn quốc
 • thiết kế phòng bếp nhỏ đơn giản
 • mẫu bàn bếp nấu ăn
 • mẫu thiết kế nhà bếp đơn giản
 • nguyên tắc thiết kế phòng bếp
 • thi công nội thất phòng bếp
 • thiết kế không gian nhà bếp
 • nhà bếp phong cách tối giản
 • thiết kế phòng bếp nhỏ đẹp
 • phòng bếp đep
 • nhà bếp chung cư
 • phòng bếp và phòng khách
 • phòng khách và bếp 25m2
 • thiết kế bếp cho nhà ống
 • mẫu nhà có phòng khách liền bếp
 • nhà bếp biệt thự đẹp
 • mẫu thiết kế bếp
 • phòng bếp nhỏ xinh
 • thiết kế nhà bếp nhỏ đẹp
 • phòng khách liền phòng bếp
 • thiết kế bếp đẹp cho nhà nhỏ
 • thiết kế phòng bếp dưới gầm cầu thang
 • thiết kế nhà bếp không gian mở
 • nội thất bếp nhỏ
 • cách bố trí phòng khách và bếp
 • bếp căn hộ chung cư
 • gian bếp đẹp hiện đại
 • thiết kế gian bếp nhỏ
 • bếp ăn hiện đại
 • thi cong bep
 • thiết kế bếp đơn giản đẹp

Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ.