fbpx
Chào mừng bạn đến với imia.vn

Sorry, nothing in cart.

Bộ bàn ghế ăn

Hiển thị 1–40 trong số 44 kết quả

  • Mã sản phẩm: MA-7043.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7042.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7041.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7040.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7039.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7038.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7037.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7036.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
 • Bộ bàn ăn bằng gỗ cho phòng ăn MA-7035
  -8%
  • Mã sản phẩm: MA-7035.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  4.850.000 4.500.000
  • Mã sản phẩm: MA-7034.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7033.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7032.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7031.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7030.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7029.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7028.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7027.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7026.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7025.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7024.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7023.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7022.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7021.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7020.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7019.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7018.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7017.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7016.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7015.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7014.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7013.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7012.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7011.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
 • Mẫu bàn ghế ăn đẹp cho gia đình MA-7010
  -14%
  • Mã sản phẩm: MA-7010.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  14.990.000 12.990.000
  • Mã sản phẩm: MA-7009.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7008.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7007.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7006.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  • Mã sản phẩm: MA-7005.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
 • Mẫu bàn ghế ăn giá rẻ MA-7004
  -23%
  • Mã sản phẩm: MA-7004.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc
  8.990.000 6.990.000

Bàn ghế ăn nơi kết nối, trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình tạo nên cảm xúc chia sẻ và yêu thương sau mỗi ngày làm việc. Chiếc bàn ăn đẹp không cần quá cầu kỳ nhưng phải mang lại cảm giác ngồi thoải mái.

Bàn ghế ăn được làm bằng gỗ sồi tự nhiên hay gỗ công nghiệp mdf lõi xanh chống ẩm với thiết kế hiện đại, trẻ trung nhiều màu sắc tạo nên không gian riêng biệt cho không gian bếp trở nên ấm áp. Chất lượng gỗ tốt sẽ đảm bảo dầu mỡ, nước không làm nó xấu đi theo thời gian.

Điểm danh những xu hướng lựa chọn bộ bàn ghế ăn gia đình hiện nay

Điểm danh những xu hướng lựa chọn bộ bàn ghế ăn gia đình hiện nay

Việc sắm sửa nội thất gia đình luôn khiến bạn và gia đình tiêu tốn nhiều tâm tư, buộc bạn phải cân nhắc, đắn đo giữa rất nhiều lựa chọn. Được xem là trái tim, tâm điểm của căn phòng bếp, việc lựa chọn một bộ bàn ghế ăn gia đình hoàn hảo nhất, thích hợp nhất cho cả gia đình đến nay vẫn khiến không ít chị em phải đau đầu. Chính vì vậy mà, những bài viết phân tích, cung cấp đầy đủ thông minh cho khách hàng trong quá trình tìm mua bộ bàn ghế ăn gia đình trở nên vô cùng cần thiết. Hãy tham khảo ngay những thông tin hữu ích mà nội thất IMIA mang đến cho bạn.

Xu hướng lựa chọn bộ bàn ghế ăn hiện đại

Việc lựa chọn những bộ bàn ăn gia đình thường bị chi phối bởi phong cách thiết kế nội thất của ngôi nhà đó. Và phong cách nội thất hiện đại đang là phong cách chủ đạo của nhiều gia đình hiện nay. Bởi thế mà không ngạc nhiên gì khi những bộ ghế ăn hiện đại luôn đứng đầu trong danh sách lựa chọn của nhiều gia đình.

Nói đến những mẫu bàn ăn hiện đại ngày nay có một số đặc điểm chung là chúng được thiết kế với kích thước nhỏ nhắn, gọn gàng hơn. Đường nét thiết kế của những bộ bàn hiện đại cũng trở nên tinh tế hơn trước kia rất nhiều. Khi thiết kế, những bộ bàn ghế hiện đại luôn hướng tới tính ứng dụng cao, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.

Nói về bàn ăn hiện đại có thể thấy được mức độ vô cùng phong phú, đa dạng cả về kiểu dáng, mẫu mã, chất liệu. Được làm từ nguyên liệu quen thuộc bao đời nay, vị trí những bộ bàn ăn gỗ chưa thể có một dòng sản phẩm nào thay thế được. Hiện nay, những mẫu bàn gỗ sồi kiểu dáng hiện đại đang rất được lòng các khách hàng. Bên cạnh đó, những bộ gỗ xoan đào Việt nam cũng dần thay đổi về mẫu mã để đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của khách hàng đối với những bộ ghế ăn gia đình.

Xu hướng lựa chọn bộ bàn ghế ăn hiện đại

Bàn ăn thông minh – Lựa chọn mới của nhiều gia đình

Bên cạnh lựa chọn hàng đầu là bàn ăn hiện đại thì bàn thông minh đang là một xu hướng đang lên và đang được rất nhiều gia đình yêu thích chọn mua. Ưu điểm của những bộ thông minh đó là có kích thước nhỏ gọn, nhưng lại đem đến rất nhiều tiện ích cho người dùng. Bàn ăn thông minh được đánh giá sẽ tiếp tục làm mưa làm gió trên thị trường nội thất gia đình trong những năm tới.

Bàn ăn gấp thông minh là một đại diện tiêu biểu cho dòng bàn ghế ăn thông minh hiện nay. Kiểu bàn thông minh này được thiết kế với khả năng có thể mở rộng và thu hẹp diện tích bằng cách gấp mở phần mặt bàn. Do vậy mà với những bộ bàn gấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng cùng lúc của 4 đến 6 người cùng lúc là hoàn toàn có thể. Để tăng thêm tính tiện ích cho sản phẩm, những mẫu bàn ăn thông minh gấp hiện nay còn được gắn thêm bánh xe dễ dàng di chuyển theo ý muốn người dùng.

Một kiểu bàn ăn nữa mà bạn có thể tìm mua đó là những chiếc bàn được thiết kế kèm không gian lưu trữ. Bàn không minh có phần không gian lưu trữ này thường được tận dụng thiết kế ngay dưới gầm bàn để bạn đặt những chai lọ gia vị thường sử dụng khi ăn uống mà không mất công di chuyển, làm giảm chất lượng bữa ăn.

Với những sự tiện ích mà bàn ghế ăn thông minh mang đến cho người dùng, bàn ăn thông minh đang là lựa chọn hàng đầu của các gia đình có không gian sống nhỏ hẹp, đặc biệt là những gia đình sống ở chung cơ. Trong tương lai, những mẫu bàn ghế ăn thông minh được dự đoán sẽ tiếp tục bùng nổ, phát triển đến mức có thể gấp gọn, mang di chuyển theo người hay những mẫu bàn ăn thông minh được thiết kế với những kích thước siêu ấn tượng.

Những thông tin cần biết trước khi chọn mua bàn ăn gỗ gia đình

Những thông tin bạn cần xác định trước khi chọn mua một bộ bàn ghế ăn gia đình bao gồm có kích thước bàn ăn, kiểu dáng và chất liệu tạo ra mẫu bàn đó. Việc xác định trước những tiêu chí này giúp bạn chủ động và nhanh gọn hơn trong quá trình mua sắm sản phẩm.

Những thông tin cần biết trước khi chọn mua bàn ăn gỗ gia đình

Lựa chọn kiểu dáng của mẫu bàn ăn gia đình

Bước đầu tiên, bạn cần xác định kiểu dáng bàn sẽ lựa chọn cho căn bếp của gia đình. Hiện nay, trên thị trường những kiểu bàn ăn gia đình đang phổ biến nhất là bàn ghế gia đình hình tròn, bàn hình chữ nhật hay hình bầu dục. Bạn nên căn cứ vào hình dáng căn phòng bếp để lựa chọn kiểu dáng bộ bàn ăn gia đình thích hợp nhất. Những căn bếp hình chữ nhật với kích thước tương đối rộng rãi nên lựa chọn bàn hình chữ nhật hoặc hình bầu dục vì như vậy sẽ giúp tạo sự cân bằng về không gian trong căn phòng. Bàn tròn hay bàn mặt vuông lại là giải pháp thông minh, lựa chọn hàng đầu cho những căn bếp có kích thước nhỏ hẹp. Bên cạnh những hình kiểu dáng bàn quen thuộc đã nói phía trên thì hiện nay, những mẫu bàn hiện đại, kiểu dáng độc đáo, thể hiện phong cách, cá tính của chủ nhân cũng dần có chỗ đứng trong thị trường nội thất.

Lựa chọn kích thước bàn ăn đẹp cho gia đình

Kích thước bàn ăn được lựa chọn dựa trên nhu cầu sử dụng và kích thước của căn bếp. Chính vì vậy mà việc lựa chọn kích thước bàn ăn hiện đại thường khiến nhiều khách hàng lúng túng, nhất là trong lần đầu mua sắm. Nội thất IMIA sẽ cung cấp cho bạn một số kích thước tham khảo để bạn dựa vào đó có thể chọn mua được bộ bàn hoàn hảo nhất.

Lựa chọn kích thước bàn ăn đẹp cho gia đình

Kích thước bàn ăn 4 người

Những bộ bàn ghế ăn 4 ghế là lựa chọn của những gia đình trẻ, số lượng thành viên ít. Bàn hình tròn và bàn vuông là kiểu bàn thích hợp nhất cho lựa chọn về bộ 4 ghế. Với số lượng 4 thành viên, để mọi người đều có  được một khoảng không gian sử dụng thoải mái thì bạn nên chọn kích thước bàn ăn có đường kính trong khoảng từ 85 đến 100cm. Kích thước bàn ăn này cũng có thể áp dụng đối với chiều dài cạnh của bàn vuông. Còn nếu muốn lựa chọn bàn hình chữ nhật thì kích thước hợp lý nhất là 120 x 85cm. Những số liệu kích thước bàn ăn 4 ghế trên đây chỉ có giá trị tham khảo để bạn căn cứ vào đó chọn mua sản phẩm dễ dàng hơn.

Kích thước bàn ăn 6 người

Với những gia đình có số lượng thành viên đông hoặc thường xuyên mời bạn bè, người thân đến nhà thì những mẫu bàn ăn 6 ghế là lựa chọn tốt nhất. Mỗi bộ bàn 6 ghế có thể dùng cho các gia đình có số lượng từ 6 – 8 người. Nếu như với những bộ bàn 4 ghế là bàn tròn là tuyệt nhất thì với bộ bàn 6 ghế, bàn hình chữ nhật chính là tuyệt vời nhất. Kích thước bàn ghế ăn hình chữ nhật  tiêu chuẩn là 160 x 90cm, tối thiểu là 140 x 80cm. Nếu bàn tròn vẫn là kiểu bàn mà bạn và gia đình yêu thích thì cần kích thước có đường kính tiêu chuẩn là 120cm.

Bên cạnh việc xác định kích thước bàn thì kích thước chiều cao ghế ăn cũng là một vấn đề bạn cần quan tâm đến. Với vóc  dáng của người Việt Nam thì chiều cao của bàn nên là 75cm và chiều cao của ghế là 45cm. Khi lựa chọn kích thước bàn ghế ăn bạn cũng cần để ý diện tích căn phòng để đưa ra được kích thước bàn ăn phù hợp nhất. Bạn cũng cần lưu ý, những số liệu về kích thước bàn trên đây chỉ nên áp dụng với những mẫu hiện đại, còn với bàn thông minh sẽ có kích thước khác.

Lựa chọn chất liệu bộ bàn ghế ăn gia đình

Lựa chọn chất liệu bộ bàn ghế ăn gia đình

Không kém phần phong phú, chất liệu bàn ghế ăn gia đình hiện nay gồm có gỗ, nhựa, inox, thép,… song được các gia đình lựa chọn nhiều nhất vẫn là bàn ăn gỗ. Bàn gỗ cũng được chia ra thành 2 loại đó là bàn gỗ công nghiệp và bàn gỗ tự nhiên. Mỗi loại bàn ăn gỗ đều có những ưu và nhược điểm khác nhau để bạn căn cứ vào đó đánh giá lựa chọn cho gia đình. Bàn ghế ăn gỗ tự nhiên như gỗ xoan đào, gỗ sồi, gỗ thông, có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, mang đến cảm giác ấm cúng cho không gian dùng bữa của gia đình. Tùy vào chất liệu gỗ sẽ quyết định tuổi thọ của một bộ bàn, nhưng nhìn chung thì bàn được làm từ gỗ tự nhiên đều có tuổi đời sử dụng rất lâu dài. Bàn ăn hiện đại gỗ công nghiệp lại rất đa dạng về kiểu dáng và mẫu mã, mang phong cách trẻ trung và đặc biệt là có giá thành thấp, phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình. Hiện nay, nhờ vào dây chuyền xử lý gỗ hiện đại mà chất lượng của bộ bàn hiện đại được làm từ gỗ công nghiệp cũng được nâng cao, kéo dài trong khoảng từ 10 – 15 năm.

Những thắc mắc thường gặp thì tìm mua bộ bàn ăn gia đình

Trong phần này, nội thất IMIA sẽ giúp bạn làm rõ những câu hỏi, thắc mắc thường gặp khi tìm mua sản phẩm. Những phân tích và so sánh bên dưới sẽ giúp bạn đưa ra quyết định mẫu nào là hoàn hảo nhất với gia đình mình.

Chọn mua bàn ăn gỗ xoan đào hay bàn ăn gỗ sồi?

Chọn mua bàn ăn gỗ xoan đào hay bàn ăn gỗ sồi?

Bàn ăn gỗ xoan đào hay bàn ăn gỗ sồi đều là những loại bàn gỗ tự nhiên được nhiều gia đình lựa chọn, song đây cũng là 2 kiểu bàn được mang ra so sánh nhiều nhất. Đây đều là những kiểu bàn có chất lượng tốt, gỗ tự nhiên thân thiện với người sử dụng nhưng ít nhiều vẫn có một số đặc điểm riêng biệt. Bàn gỗ xoan đào có bề mặt gỗ mịn, đường vân rõ nét, mang sắc gỗ đỏ đặc trưng. Để giữ được chất lượng bàn tốt, tránh được sự xâm hại của mối mọt thì gỗ xoan đào cần được sấy kỹ lưỡng và quá trình này tốn không ít thời gian. Vì đây là một loại gỗ có sẵn trong nước nên nó đã được đưa vào cuộc sống của nhiều gia đình Việt từ nhiều đời, có một vị trí khá vững chắc trong tâm trí khách hàng.

Bàn ăn gỗ sồi được làm từ gỗ sồi nhập khẩu từ Nga, Bắc Mỹ, do vậy mà mức giá thành hơi cao. Được mệnh danh là món quà của thiên nhiên đối với ngành nội thất những gỗ sồi cũng chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam và được yêu thích trong khoảng hơn chục năm trở lại đây. Song chỉ trong một thời gian ngắn thế thôi cũng đủ để cho kiểu bàn này chinh phục được rất nhiều gia đình Việt.

Những mẫu bàn gỗ sồi có màu sắc tươi sáng, trang nhã với cấu trúc vân gỗ đều, đẹp mắt. Màu gỗ sồi đặc biệt thích hợp với phong cách nội thất hiện đại, trẻ trung được nhiều gia đình sử dụng hiện nay. Bên cạnh đó, gỗ sồi tương đối nặng, độ bám dính ốc vít tốt, nhờ vậy mà tạo ra được những bàn ghế ăn hiện đại với đường nét thanh mảnh nhưng vô cùng chắc chắn. Một đặc tính của gỗ sồi khiến nhiều người yêu thích đó là kết cấu của thớ gỗ có tính chịu nước cao, không thấm nước, giữ chất lượng bàn bền tốt sau thời gian dài sử dụng.

Có nên chọn mua bộ bàn ghế ăn giá rẻ?

Bàn ăn giá rẻ là một khái niệm mà đến nay còn rất nhiều gia đình còn nhầm lẫn. Việc hiểu bộ bàn hiện đại giá rẻ là những bộ bàn đã qua sử dụng và xuống cấp là không đúng. Bàn ăn hiện đại giá rẻ là những bộ bàn được bán ra ngoài với mức giá thành thấp hơn so với bàn được làm từ những chất liệu đắt tiền như gỗ sồi nhập khẩu, gỗ xoan đào, thay vào đó chúng được làm ra từ chất liệu gỗ công nghiệp. Hiện nay, chất liệu gỗ công nghiệp đều được xử lý qua quá trình công nghiệp để không bị cong vênh hay mối mọt trong thời gian sử dụng nên tuổi thọ của những bộ bàn ăn giá rẻ có thể kéo dài từ 10 – 15 năm.

Tuy không thể có được những thiết kế chạm khắc cầu kỳ, những bộ bàn giá rẻ làm từ gỗ công nghiệp luôn mang đến vẻ đẹp hiện đại, trẻ trung. Hơn nữa, những bộ bàn giá rẻ làm từ gỗ công nghiệp cũng mang đến bạn và gia đình rất nhiều lựa chọn như phủ melamine vân gỗ hay phun sơn bệt, vừa giúp bảo vệ bề mặt sản phẩm, vừa làm tăng sức hấp dẫn của mẫu sản phẩm. Vậy nên bạn đừng hiểu lầm những bộ bàn ghế ăn gỗ giá rẻ hay bộ bàn ghế thông minh giá rẻ là bàn kém chất lượng nhé!

Tìm mua những bộ bàn ăn hiện đại, bàn ăn thông minh ở đâu?

Tìm mua những bộ bàn ăn hiện đại, bàn ăn thông minh ở đâu?

Tìm kiếm một địa chỉ để chọn mua được những bộ bàn ăn hiện đại, bàn ăn thông minh cũng là một vấn đề mà nhiều gia đình gặp phải. Trên thị trường có rất nhiều địa chỉ cung cấp bàn ăn gia đình nhưng nơi thì không đa dạng về chủng loại, nơi lại có giá thành quá cao hoặc có chất lượng không đáng tin tưởng.

Nội thất IMIA vô cùng tự hào là một trong những địa chỉ cung cấp đồ nội thất gia đình được nhiều gia đình lựa chọn để mua hàng. Tại nội thất IMIA, bên cạnh những bộ bàn ăn hiện đại, gỗ sồi, gỗ xoan đào thường thấy thì những mẫu đặc biệt như bàn nhật, mặt đá, thông minh cũng được giới thiệu đến khách hàng. Mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc và kích thước bàn ăn của IMIA cũng rất đa dạng. Một ưu điểm nổi bật khiến IMIA ghi điểm trong lòng khách hàng còn bởi chất lượng sản phẩm tốt, giá thành phải chăng, phong cách làm việc chuyên nghiệp, được tư vấn miễn phí về kích thước bàn ăn, bảo quan. Đến với nội thất IMIA, chắc chắn bạn sẽ có được một trải nghiệm mua hàng đáng nhớ.

Bàn ăn giá rẻ – Chất lượng cao chỉ có tại nội thất IMIA

Bàn ăn là một trong những sản phẩm nội thất không thể thiếu trong phòng bếp hay nhà ăn của mỗi gia đình Việt. Là nơi sum vầy, quây quần thưởng thức những bữa ăn ngon cùng nhau trò chuyện.+365 Bộ bàn ăn 4, 6, 8 ghế giá rẻ, hiện đại, xu hướng năm 2021 tại Hà Nội với các mẫu bộ bàn ăn đẹp, chất lượng tốt, giá rẻ nhất thị trường. Bảo hành uy tín.

Bàn ăn là gì?

Bàn ăn là loại bàn thường được sử dụng trong phòng ăn với chức năng chính là để thức ăn, nơi cả gia đình cùng quây quần và thưởng thức các món ăn, tên tiếng Anh của nó là Dining Table. Vì thế mà nó được xem là món nội thất quan trọng, không thể thiếu trong phòng ăn và ngày càng trở nên phổ biến trong mỗi gia đình.

Nếu phòng khách sofa là linh hồn, thì tại phòng ăn bàn ăn chính là điểm nhấn mang đến một không gian sinh hoạt ấm cúng. Hơn hết, bàn ăn còn là nơi các thành viên trong gia đình quây quần sau khoảng thời gian là việc mệt nhọc, vất vả. Bởi vậy đối với mỗi gia đình, bàn ăn không chỉ đơn thuần dùng để ăn cơm. Thay vào đó, bàn ăn còn được xem là nơi gắn kết yêu thương.

Có thể bạn đang quan tâm đến tủ bếp gỗ đẹp hiện đại là xu hướng mới nhất hiện nay

Cũng vì bàn ăn có tầm quan trọng nhất định trong gia đình mà chúng ta không nên xem nhẹ việc lựa chọn sản phẩm phù hợp. Trên thực tế nhiều gia đình khá cẩn thận khi lựa chọn bàn ăn. Vậy với gia đình bạn thì sao, hãy chia sẻ với IMIA để được tư vấn về một mẫu bàn ăn phù hợp nhất.

Theo một số tài liệu, bàn ăn xuất hiện vào thế kỷ thứ XVI. Bản chất từ “bàn ăn” bắt nguồn từ từ tabula trong tiếng Latin và có nghĩa là mảnh phẳng, ván. Cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và nhu cầu của con người, các mẫu Dining Table ngày càng đa dạng về mọi mặt, mang đến cho con người một cuộc sống trọn vẹn nhất…

Trên thị trường có những mấu vãn ăn phổ biến nào?

Sự phát triển của cuộc sống đã kéo theo sự thay đổi của mọi mặt, từ nhu cầu ăn uống cho tới nhu cầu thẩm mỹ. Do đó, các mẫu bàn ăn ngày nay cũng vô cùng phong phú và đa dạng, mang đến cho con người nhiều sự lựa chọn sao cho phù hợp với không gian sống của mình nhất. Hiện nay, có thể kể đến những loại bàn ăn phổ biến như dưới đây

Trên thị trường có những mấu vãn ăn phổ biến nào?

Dựa vào chất liệu sản xuất bàn

Bàn ăn bằng gỗ tự nhiên

Khoa học công nghệ phát triển, con người ngày càng bị cuốn theo lối sống hiện đại, bỏ quên những giá trị xưa cũ, truyền thống, những yếu tố gắn liền với thiên nhiên, môi trường. Sự xuất hiện của những chiếc “Dining table” bằng gỗ như khiến cho cuộc sống của con người thêm phần đặt biệt, mộc mạc và gần gũi với tự nhiên.

Hơn nữa, các loại Dining table ngày nay thường được làm bằng gỗ quý như gỗ sồi, gỗ nu, gỗ lũa,… thì chúng không đơn thuần chỉ là nơi ăn uống mà còn là món nội thất trang trí, phần nào khẳng định đẳng cấp gia chủ.

Bàn ăn mặt đá

Đá cẩm thạch hay một số loại đá tự nhiên khác cũng được sử dụng phổ biến trong sản xuất mặt bàn. Chúng giúp cho bề mặt sản phẩm trở nên sáng bóng, đẹp mắt, sang trọng. Đặc biệt hơn cả là chất liệu đá sẽ giúp cho không gian bài trí trở nên ấn tượng, thu hút những vị khách ghé thăm.

Dựa vào kết cấu, hình dạng của mặt bàn

Bên cạnh phân loại dựa theo chất liệu, người ta còn phân loại món nội thất này theo kết cấu và hình dáng. Dù được làm từ chất liệu nào đi chăng nữa thì chúng cũng phục vụ mục đích trong không gian phòng ăn. Cụ thể mặt bàn ăn hiện nay gồm có 3 loại: Mặt tròn, mặt vuông và hình chữ nhật. Dưới đây là hình ảnh từng loại để quý khách hàng dễ hình dung.

Nội thất IMIA – Đơn vị hàng đầu cung cấp bàn ăn đẹp giá rẻ

Nội thất IMIA tự hào là đơn vị cung cấp các mẫu bàn ăn giá rẻ trên thị trường, kiểu dáng đa dạng, chất lượng đảm bảo. Đây cũng chính là lý do giúp các sản phẩm tại IMIA luôn là sự lựa chọn số 1 của các khách hàng.

Lý do nên chọn mua bàn ăn tại Nội thất IMIA

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp bàn ghế ăn gia đình nhưng Nội Thất IMIA vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu bởi những lý do sau:

 • Sản phẩm đa dạng, thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng, dù là những khách hàng khó tính nhất.
 • Luôn tạo ra chất lượng vượt bậc, lấy uy tín làm đầu và coi đó là sứ mệnh, là mục tiêu quan trọng nhất.
 • Đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, luôn không ngừng trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, lắng nghe ý kiến của khách hàng để ngày càng hoàn thiện hơn.

Nội Thất IMIA tự hào cung cấp những sản phẩm nội thất phòng ăn đẹp, giá rẻ

Những mẫu bàn ghế ăn đẹp được ưa chuộng nhất tại Nội Thất IMIA

Những mẫu bàn ghế ăn đẹp được ưa chuộng nhất tại Nội Thất IMIA

Có thể nói, bộ bàn ghế là một trong những món nội thất quan trọng của không gian bếp. Nó không chỉ là nơi bày biện thức ăn mà còn là không gian giữ lửa yêu thương cho gia đình. Vậy bạn đã lựa chọn được mẫu bàn dùng cho phòng ăn đẹp cho gia đình mình chưa? Nếu đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn, Nội dung dưới đây sẽ giúp bạn có được bộ bàn ăn đẹp, giá rẻ, phù hợp với không gian nội thất nhà bạn.

Mẫu bàn tròn màu trắng tinh tế

Để nói về bàn ăn giá rẻ, đẹp dùng cho gia đình thì bạn không nên bỏ qua mẫu bàn tròn màu trắng. Mẫu bàn ghế ăn này đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình hiện nay.

Ưu điểm về màu sắc

Mẫu bàn ăn này sở hữu tông màu trắng là chủ đạo. Màu trắng tạo cảm giác không gian trưng bày trông rộng hơn. Hơn nữa nó còn giúp không gian thoáng đãng và sạch sẽ. Bàn và ghế tone màu trắng sẽ giúp bạn dễ dàng sáng tạo không gian trang trí. Bạn có thể phối hợp nhiều màu sắc khác nhau cho không gian nội thất trưng bày mà không phải lo lắng gì.

Bàn màu trắng là mẫu bàn ăn hiện đại, ít bị “lạc quẻ” trong không gian phòng ăn. Hơn nữa nếu so sánh với những mẫu bàn có màu sắc khác thì mẫu này sẽ không bị lỗi mốt theo thời gian. Dù sử dụng trong một thời gian dài vẫn có cảm giác như mới. Đây chính là ưu điểm nổi bật của những sản phẩm ghế bàn ăn có tông màu trắng.

Ưu điểm về phong thủy

Theo các chuyên gia phong thủy, mẫu bàn ăn đẹp hình tròn tượng trưng cho sự đoàn viên, đầy đủ. Hình tròn mang ý nghĩa của sự trọn vẹn. Vì vậy mẫu bàn này mang ý nghĩa phù hợp phong thủy cực kỳ tốt.

Khi ngồi thưởng thức bữa ăn trên một chiếc hình tròn nó mang ý nghĩa bình đẳng. Các thành viên trong gia đình đều sánh ngang nhau. Trên bàn không có sự phân biệt cấp bậc, tuổi tác. Tất cả mọi người đều hòa chung không khí vui vẻ, đoàn kết. Do đó mẫu bàn hình tròn sẽ giúp mang lại cho gia đình bạn không gian ấm cúng hơn.

Mẫu bàn ăn giá rẻ này được thiết kế dạng tròn khá thuận tiện cho mọi không gian phòng bến. Chân bàn nhỏ gọn, thanh mảnh. Vì vậy nó giúp mọi người không bị vướng chân. imia.vn tư vấn, những nhà bếp có sử dụng gỗ hoặc giả gỗ để lát nền thì không nên dùng sản phẩm màu trắng tinh. Các bạn nên lựa chọn bàn màu sắc tương đồng. Như vậy nó sẽ giúp nội thất trưng bày hài hòa hơn.

Địa chỉ: Số 346 Nguyễn Văn Giáp, Từ Liêm, Hà Nội

Hiện tại những mẫu ghế bàn ăn hiện đại này có mức giá ở mức trung bình, không quá cao như nhiều mẫu bàn khác. Vì vậy chỉ cần có nhu cầu thì bạn đều có thể tìm thấy sản phẩm này trên thị trường với giá phù hợp. Giá bán bộ bàn ghế ăn này cũng chính là lý do khiến nó được nhiều người lựa chọn đến vậy.

Mẫu bàn gỗ chữ nhật cao cấp

Là một phần không thể thiếu của sản phẩm đồ dùng nội thất phòng bếp của mỗi gia đình. Và những bộ bàn ăn gỗ hình chữ nhật đang là xu hướng hiện đại được nhiều người lựa chọn. Những mẫu bàn ghế này ý nghĩa hoài niệm. Vì vậy sở hữu chúng sẽ giúp không gian nhà bếp sẽ giúp bữa ăn thêm đầm ấm, ngon miệng hơn.

Mẫu bàn gỗ chữ nhật cao cấp

Giá trị thẩm mỹ mà mẫu bàn gỗ chữ nhật mang lại

Bàn gỗ chữ nhật cao cấp có thiết kế khá đơn giản. Vì vậy nó phù hợp với những người yêu thích sự đơn giản. Hoặc phù hợp cho những người muốn tạo không gian ấm cúng, gần gũi. Kích thước bàn khá dài, nó giúp tạo ra sức chứa lớn và rộng rãi. Chất liệu sử dụng để sản xuất mẫu bàn này là gỗ. Do đó, đây là mẫu có thiết kế khá đẹp, giá không quá cao. Nó giúp không gian phòng bếp trở nên đẹp và thu hút hơn.

Các mẫu bàn ăn gỗ tự nhiên mang màu sắc ấm cúng. Nó tạo cảm giác thân thiện dành cho ngôi nhà. Hơn nữa khi kết hợp với nội thất xung quanh sản phẩm giúp tổng thể không gian phòng bếp trở nên nổi bật. Nếu bạn biết cách phối hợp màu sắc phù hợp giữa bàn, ghế ăn và các đồ trưng bày,…sẽ tạo nên một bức tranh hoàn hảo trong chính căn phòng bếp của mình.

Với các sản phẩm làm từ chất liệu gỗ nhân tạo sẽ mang đến sự sang trọng cho không gian trưng bày. Vì vậy với imia.vn, thì đây là sản phẩm mà bạn không nên bỏ qua khi muốn trang trí phòng bếp của mình.

Giá trị ứng dụng của bàn gỗ chữ nhật cao cấp

Bàn ăn đẹp làm bằng gỗ hình chữ nhật mang đến sự tiện dụng cao cho không gian nhà bếp. Loại bàn này khá dài vì vậy nó phù hợp với những gia đình đông thành viên. Dù vậy những gia đình ít thành viên vẫn có thể sử dụng được.

Địa chỉ: Bàn Ghế Cafe, 67B Ngõ 282 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Mẫu bàn ghế ăn này khá tốn diện tích nhưng nó lại mang đến sự thoải mái cho mọi người khi tụ tập ăn cơm. Vì bàn hình chữ nhật nên không lo thiếu chỗ ngồi. Mặt bàn khá rộng rãi nên dễ dàng để thực ăn,…Những mẫu bàn này hiện nay có giá khá rẻ. Vì vậy nếu bạn chưa lựa chọn được mẫu nào phù hợp thì đây là một gợi ý tốt mà bạn có thể tham khảo.

Mẫu bàn gỗ vuông cao cấp

Ngoài những mẫu bàn được nêu ở trên thì các sản phẩm bàn hình vuông cũng là lựa chọn tốt. Những bộ bàn ăn gỗ hình vuông mang ý nghĩa tượng trưng cho gia đình yên ổn. Nó cực kỳ thích hợp cho những gia đình ít người.

Hơn nữa, bộ bàn ghế ăn này còn đặc biệt phù hợp cho những gian bếp có diện tích nhỏ, chúng được thiết kế khá nhỏ gọn. Chất liệu sản xuất được sử dụng là các loại gỗ cao cấp. Vì vậy nó không chỉ đem lại giá trị thẩm mỹ cao mà còn có sự chắc chắn, bền bỉ.

Ưu điểm của loại bàn gỗ hình vuông là không tốn diện tích. Ghế bàn ăn có thể sử dụng đa dạng mà không phải lo lắng về sự hài hòa. Đặc biệt theo lời tư vấn của imia.vn thì việc sở hữu bộ bàn ghế này trong nhà sẽ rất tốt cho phong thủy. Vì vậy hãy lựa chọn nó khi có nhu cầu để gia đình có những bữa ăn đầm ấm.

Đối tượng sử dụng – không giai bài trí bàn ăn phù hợp nhất

Đối tượng sử dụng – không giai bài trí bàn ăn phù hợp nhất

Ngay từ tên gọi, chiếc “Dining Table” đã khẳng định vị trí được “trưng bày” phù hợp nhất trong căn nhà, đó là phòng ăn. Đây chính là không gian sum họp, quây quần của tất cả các thành viên trong gia đình.

Bàn ăn phù hợp cho mọi gia đình, từ gia đình của các cặp vợ chồng trẻ cho đến phòng ăn của các gia đình nhiều thế hệ. Để không gian thêm phần ấm cúng và tinh tế, khi lựa chọn Dining Table bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Chọn chiếc bàn được thiết kế cùng phong cách với toàn bộ không gian. Ví dụ, căn nhà mang hơi hướng cổ điển, bạn nên chọn bộ bàn ăn được thiết kế theo phong cách cổ điển để giúp không gian thêm hòa hợp, tạo ấn tượng cho những vị khách ghé thăm.
 • Nên chọn những chiếc bàn có kích thước phù hợp với diện tích căn nhà cũng như số lượng thành viên trong gia đình.

Xu hướng lựa chọn bàn ăn

Theo các kiến trúc sư giàu kinh nghiệm, xu hướng bàn ăn được ưa chuộng nhất hiện nay là sự sang trọng, tinh tế và thân thiện, tối ưu hóa. Đó đồng thời cũng là lựa chọn của đông đảo khách hàng hiện nay.

Xu hướng lựa chọn bàn ăn hiện nay là thiên về sự tối giản

Cụ thể, xu hướng chung trong lựa chọn bàn ăn hiện nay là:

 • Ưu tiên các sản phẩm gọn nhẹ, thuận tiện cho việc di chuyển.
 • Những loại bàn phù hợp cho không gian nhỏ hẹp, giúp tiết kiệm tối đa diện tích.
 • Có tone màu nhẹ nhàng, có thể đem ra sử dụng ở các không gian khác thay vì chỉ dùng cho phòng ăn.
 • Thiết kế đơn giản nhưng vẫn toát lên được vẻ sang trọng, đẳng cấp, đáp ứng những nhu cầu sử dụng của con người.

Một số tùy chọn tìm kiếm liên quan đến mẫu bộ bàn ghế ăn:

 • bàn ghế ăn
 • bàn ăn gỗ
 • bàn ăn đẹp
 • bộ bàn ăn
 • bộ bàn ăn 6 ghế
 • bộ bàn ghế ăn
 • ghế bàn ăn
 • bộ bàn ăn 4 ghế
 • bàn ăn giá rẻ
 • bàn ghế ăn gỗ
 • bàn tròn inox
 • bàn ăn gấp gọn
 • bàn ăn gỗ sồi
 • bàn ghế ăn đẹp
 • bàn ăn tròn
 • bộ bàn ăn 6 ghế gỗ sồi
 • bàn ghế quán ăn
 • bàn ăn 6 ghế
 • bàn ăn 4 ghế
 • bàn ăn gia đình
 • bàn ăn inox
 • bàn inox tròn
 • bàn ăn gỗ tự nhiên
 • bàn ăn hiện đại
 • bàn ăn gỗ óc chó
 • bộ bàn ăn 6 ghế hiện đại
 • bộ bàn ăn đẹp
 • bộ bàn ăn gỗ
 • bộ bàn ăn thông minh
 • bàn ghế thông minh
 • bàn ghế ăn gỗ óc chó
 • bo ban an
 • bộ bàn an 6 ghế hiện đại
 • bàn ghế ăn giá rẻ
 • ban ghe nha hang
 • bộ bàn ghế ăn giá rẻ
 • ban ghe an
 • bộ bàn ăn 8 ghế
 • bàn ghế phòng ăn
 • bộ bàn ăn giá rẻ
 • ghế bàn ăn đẹp
 • bàn ghế ăn inox
 • bàn ghế ăn hiện đại
 • ghế gỗ bàn ăn
 • bộ bàn ăn mặt đá
 • bàn ăn gỗ me tây
 • bàn ăn gỗ cao su
 • bàn ăn gia đình bằng gỗ
 • bàn ghế ăn thông minh
 • bàn ăn cao cấp
 • ban an go
 • bàn ghế ăn gỗ sồi
 • bàn ăn bằng gỗ
 • bàn ăn nhập khẩu
 • bàn ăn gỗ xoan đào
 • thanh lý bàn ăn
 • thanh lý bàn ghế quán ăn
 • bàn ăn thanh lý
 • bàn ăn chân sắt
 • bàn ăn 8 ghế
 • bàn ăn tròn xoay
 • bàn ghế ăn cơm
 • bộ bàn ghế ăn đẹp
 • bàn ăn nhỏ gọn
 • bàn ghế ăn chân gấp
 • bàn ăn 6 người
 • thanh lý bàn ăn gấp gọn
 • mua ghế bàn ăn
 • ban ăn
 • bộ bàn ăn 6 ghế giá rẻ
 • bàn ghế quán nhậu
 • giá bàn ăn gỗ
 • bộ bàn ăn gỗ sồi
 • bàn ăn mặt đá 4 ghế
 • bàn ăn 2 ghế
 • bộ bàn ghế gỗ sồi
 • bộ bàn ghế ăn gỗ
 • bàn ăn công nghiệp inox
 • bàn ăn gấp gọn giá rẻ
 • bộ bàn ăn 6 ghế mặt đá
 • bàn ghế quán ăn thanh lý
 • bộ bàn ghế ăn cơm
 • bàn ăn tròn gỗ
 • bàn ăn tròn mặt đá
 • bàn ghế gỗ quán ăn
 • bộ bàn an thông minh 6 ghế
 • bộ bàn an 4 ghế
 • bộ bàn ăn 4 ghế giá rẻ
 • thanh lý bàn ghế quán an
 • bàn ăn gỗ sồi 4 ghế
 • bàn ăn thông minh cao cấp
 • bàn ăn mango
 • giá bàn ăn
 • bộ bàn ăn đẹp cho chung cư
 • bàn ăn đẹp giá rẻ
 • bộ bàn ghế ăn thông minh
 • bàn quán ăn
 • bo ban ghe an
 • thanh lý bàn ghế quán nhậu cũ
 • bàn ăn thông minh gỗ tự nhiên
 • bàn ăn gỗ đẹp
 • bàn ăn gỗ sồi 6 ghế
 • bàn ghế gỗ ăn cơm
 • bàn ăn đẹp hiện đại
 • bàn ghế hiện đại
 • bàn ăn xoay
 • ghế bàn ăn gỗ
 • bàn ăn gỗ tròn
 • mua bàn ăn
 • mau ban an
 • bàn ăn gỗ gõ đỏ
 • bàn ăn 10 người
 • bàn ăn mặt đá hiện đại
 • bàn ăn gỗ công nghiệp
 • bộ bàn ăn gấp gọn
 • bàn tròn inox 1m4
 • bàn ăn concorde
 • bàn ăn mặt đá 6 ghế
 • bàn ăn thông minh giá rẻ
 • bàn ăn chung cư
 • bàn ăn thanh lý giá rẻ
 • bàn ăn mango 4 ghế
 • bàn ăn inox tròn
 • ban ghe quan an
 • mau ban an dep
 • bộ bàn an 8 ghế
 • bàn ăn cơm gỗ
 • bàn ăn gỗ giá rẻ
 • bàn ăn 4 ghế giá rẻ
 • bộ bàn ghế phòng ăn
 • bộ bàn an 4 ghế nhỏ gọn
 • bộ bàn ăn hiện đại
 • bàn tròn xoay
 • bàn ăn bằng đá
 • bàn ăn vuông
 • bộ bàn ăn 4 ghế mặt đá
 • bàn ăn nhỏ gọn giá rẻ
 • bàn ăn tròn 6 ghế
 • bàn ăn 4 người
 • bàn ăn gỗ sồi nga
 • bàn ăn thấp
 • bàn ăn cơm giá rẻ
 • bộ bàn ghế thông minh
 • bàn ghế xếp thông minh
 • bàn ghế ăn gỗ tự nhiên
 • bàn ăn chân sắt mặt gỗ
 • bộ bàn ăn 4 ghế nhỏ gọn
 • bàn ghế thông minh giá rẻ
 • bàn tròn inox 10 người
 • giá bộ bàn ăn
 • bàn ăn tròn 4 ghế
 • bàn ăn gỗ cao cấp
 • bộ bàn ăn inox
 • bộ bàn ăn tròn
 • ban ghe an com
 • bàn ghế quán ăn vặt
 • bộ bàn ăn gỗ sồi 6 ghế
 • thanh lý bộ bàn ăn 4 ghế
 • bàn ăn gỗ tự nhiên cao cấp
 • bộ bàn ghế inox chữ nhật
 • bàn ghế ăn bằng gỗ
 • bộ bàn an 6 ghế
 • bộ bàn ăn mặt đá 6 ghế
 • bàn ăn nhỏ 4 ghế
 • bàn ăn gỗ hương
 • bàn ghế gỗ cao su
 • bộ bàn an 10 ghế giá rẻ
 • bàn gỗ ăn cơm
 • mau ban ghe an
 • bộ bàn ăn thông minh 6 ghế
 • bộ bàn ghế gấp gọn
 • bàn ghế quán nhậu thanh lý
 • bàn ghế gỗ quán nhậu
 • thanh lý bộ bàn an 4 ghế
 • bàn ăn bằng sắt
 • bộ bàn ăn mango 4 ghế
 • bàn ăn mango 6 ghế
 • bộ bàn ghế ăn gỗ sồi
 • bộ bàn ghế ăn 6 ghế
 • bộ bàn ăn 2 ghế
 • bàn ăn gõ đỏ
 • bộ bàn ăn bằng gỗ
 • bàn ăn 2 người
 • bàn ăn mặt đá giá rẻ
 • bàn ăn cũ
 • bộ bàn ghế gỗ ăn cơm
 • bộ bàn ăn 10 ghế
 • bộ bàn ăn gỗ xoan đào
 • bộ bàn ăn 4 ghế gỗ sồi
 • bàn ghế gấp thông minh
 • bàn ăn gỗ thông
 • bàn ghế ăn thanh lý
 • bộ bàn ghế ăn cơm gia đình
 • bàn mango
 • bộ bàn an 6 ghế nhỏ gọn
 • bàn ăn 10 ghế
 • bộ bàn ăn 6 ghế gỗ
 • bàn ăn tròn gỗ sồi
 • bàn ăn tròn 8 ghế
 • bộ bàn ăn cao cấp
 • bộ bàn ăn nhỏ gọn
 • bàn ghế ăn gỗ đẹp
 • bàn ăn tròn gấp gọn
 • bộ bàn ăn gỗ óc chó
 • bộ bàn ăn inox 6 ghế
 • bàn tròn nhà hàng tiệc cưới
 • bộ bàn ăn 10 ghế giá rẻ
 • bàn ghế quán ăn cũ thanh lý
 • bàn ăn ghế băng
 • bàn ăn nhỏ đẹp
 • bàn ăn nhỏ 2 ghế
 • bàn ăn gia đình giá rẻ
 • bàn ăn bầu dục
 • bàn ghế ăn gỗ xoan đào
 • bàn ăn gỗ xoan đào 6 ghế
 • bàn ghế gỗ phòng ăn
 • thanh lý bộ bàn ăn
 • mặt bàn gỗ sồi
 • bộ bàn ăn tròn 6 ghế
 • bàn ăn 6 ghế giá rẻ
 • giá bộ bàn ăn 6 ghế
 • bàn ghế ăn mặt đá
 • bàn ghế nhà ăn công nghiệp
 • bộ bàn ăn mango 6 ghế
 • bộ bàn ghế gỗ sồi nga
 • mua bàn ăn cũ
 • ghế bàn ăn giá rẻ
 • bàn ăn 6 ghế gỗ sồi
 • bàn ăn tròn 10 người
 • bàn ăn 1m2
 • bàn ăn gỗ sồi mặt đá
 • bộ ghế ăn
 • bộ bàn ghế tròn
 • bàn ghế ăn gấp gọn
 • thanh lý bàn ghế quán nhậu
 • bàn gỗ mặt đá
 • bàn ghế phòng ăn đẹp
 • bàn ghế nhà bếp
 • bàn ghế ăn cao cấp
 • bàn ăn 4 ghế nhỏ gọn
 • bàn ăn màu trắng
 • bo ban an dep
 • bàn ăn 4 ghế đẹp
 • bộ bàn ăn 8 ghế gỗ gõ đỏ
 • bàn ăn gia đình 6 ghế
 • ban an go oc cho
 • bàn ghế gỗ nhà hàng
 • bo ban an dep cao cap
 • bàn ghế quán phở
 • ban ghe an dep
 • bàn ghế ăn cơm giá rẻ
 • bàn ghế quán ăn giá rẻ
 • bộ ghế bàn ăn
 • bàn ăn mặt đá cao cấp
 • bộ bàn dài 8 ghế
 • bộ bàn tròn inox 10 ghế
 • bộ bàn ăn tròn 8 ghế
 • bàn ghế ăn nhập khẩu
 • bộ bàn an mặt đá hình chữ nhật
 • bàn ghế inox quán ăn
 • bàn ghế gỗ chân sắt quán ăn
 • thanh lý bàn ăn gia đình cũ giá rẻ
 • ban ghe quan an gia re
 • bán bàn ăn
 • bàn gỗ quán ăn
 • bàn ghế ăn cao cấp nhập khẩu
 • bộ bàn ghế kính phòng khách
 • bàn ghế mango
 • bộ bàn ghế quán ăn
 • bàn tròn ăn cơm
 • bộ bàn ăn ghế gỗ
 • ban an 4 ghe
 • bàn ăn inox công nghiệp
 • bộ bàn ăn nhỏ
 • bàn ăn inox mặt kính
 • bàn tròn ăn cơm bằng gỗ
 • bàn ăn 6 ghế mặt đá
 • bàn ăn 4 ghế gỗ sồi
 • bộ bàn ăn gỗ cao su
 • ban ghe go soi
 • bộ bàn an 8 ghế gỗ gõ đỏ
 • ban ghe an nha hang
 • mau ban an go tu nhien
 • ban an go soi
 • ban an 6 ghe
 • bàn ăn đẹp 6 ghế
 • bàn ăn gỗ 6 ghế
 • bộ bàn ghế ăn inox
 • bộ bàn ghế xoan đào
 • thanh lý bàn ăn thông minh
 • bàn ăn thông minh gỗ sồi
 • bàn ghế tròn
 • cac mau ban an dep
 • bộ bàn ăn 10 ghế hiện đại
 • bàn ghế ăn gỗ gõ đỏ
 • bàn ăn cabin
 • bộ bàn ăn xếp gọn
 • bộ bàn ăn cho phòng bếp nhỏ
 • bàn ăn cabin 4 ghế
 • bộ bàn ăn 6 ghế gỗ óc chó
 • bộ bàn ăn 8 ghế hiện đại
 • bàn ăn ghế gỗ
 • bàn ăn gỗ hiện đại
 • bàn ăn sắt
 • bộ bàn ghế ăn gấp gọn
 • cac mau ban ghe an dep
 • bàn ăn 2 ghế giá rẻ
 • bàn ăn nhập khẩu cao cấp
 • giá bàn ăn gỗ sồi
 • bàn ăn xoay tròn
 • bàn ăn 8 người
 • bộ bàn ăn mango
 • bàn ăn gỗ sồi hiện đại
 • bộ bàn ăn 6 ghế nhỏ gọn
 • bàn ghế lẩu nướng thanh lý
 • bàn ăn gỗ mặt đá
 • ban ghe quan nhau
 • bàn ăn kính hiện đại
 • giá bộ bàn ghế ăn
 • bộ bàn ăn gỗ gõ đỏ
 • bàn ghế phòng khách thông minh
 • thanh lý bàn an gỗ sồi
 • bàn ăn 8 ghế hiện đại
 • bộ bàn ăn tròn 4 ghế
 • bàn ăn gỗ tần bì
 • bàn ghế ăn cơm đẹp
 • bàn ăn cơm 6 ghế
 • bộ bàn ăn nhập khẩu
 • thanh lý bàn ghế ăn
 • bàn ăn cũ thanh lý
 • bàn ghế gỗ phòng an
 • bàn ăn cơm 4 ghế
 • bàn 6 ghế
 • bàn ăn gỗ gụ
 • bộ bàn ăn gia đình
 • bàn ghế ăn công nghiệp
 • ban ghe phong an cao cap
 • bàn ghế nhà ăn
 • bàn ăn 2 tầng
 • bàn ăn gỗ 4 ghế
 • bàn ăn hiện đại giá rẻ
 • bộ bàn ăn ghế băng
 • bàn tròn inox 1m6
 • bàn ăn inox vuông
 • bộ bàn ăn gỗ hương
 • bàn ăn rẻ
 • bàn ăn 4 ghế hiện đại
 • thanh lý bàn ghế inox quán ăn
 • bộ bàn ăn 4 ghế mango
 • bàn ăn xuất khẩu
 • bộ bàn ghế hiện đại
 • bộ bàn ăn cơm
 • bàn ăn gỗ sồi nga 6 ghế
 • bàn cabin
 • bàn ăn xếp gọn 6 ghế
 • bàn ăn gỗ cao su 4 ghế
 • bàn ăn tròn xoay 10 người
 • ban an go do
 • bộ bàn ăn gõ đỏ 8 ghế
 • bộ bàn ghế gấp
 • bàn ăn gỗ mặt kính
 • bàn ăn xoay 10 ghế
 • bộ bàn ghế sồi nga
 • bộ bàn ghế ăn hiện đại
 • bàn ghế nhập khẩu
 • bàn ăn mặt đá chân sắt
 • bộ bàn ghế ăn 4 ghế
 • thanh lý bộ bàn ăn 6 ghế
 • bộ bàn an 8 ghế gỗ sồi nga
 • bộ bàn ăn cabin 4 ghế
 • bo ban an 6 ghe
 • bàn an gỗ xoan đào 8 ghế
 • bàn ăn trắng
 • bộ bàn 4 ghế
 • bộ bàn an 10 ghế gỗ xoan đào
 • bàn tròn gỗ gõ đỏ
 • bàn ăn 4 ghế mặt đá
 • bàn ăn bằng gỗ đẹp
 • bàn ăn vuông 4 ghế
 • ghế gỗ bàn ăn đẹp
 • bàn ghế ăn gỗ cao su
 • bộ bàn ăn gỗ 6 ghế
 • mau ghe an
 • bộ bàn tròn
 • bàn ăn chung cư đẹp
 • ban an go tu nhien
 • bàn an 4 ghế nhỏ gọn
 • bàn quán nhậu
 • bộ bàn ghế mango
 • bộ bàn ăn 4 ghế gỗ cao su
 • ban go tu nhien
 • bàn ghế phòng bếp
 • bàn ăn xoan đào
 • bàn ăn gỗ xoan đào 8 ghế
 • bộ bàn ghế nhà bếp
 • bàn ăn nhỏ giá rẻ
 • bàn ăn gấp cũ thanh lý
 • bàn ăn gỗ xoan
 • bàn ăn ghế băng dài
 • bộ bàn ăn 6 ghế gỗ sồi giá bảo nhiều
 • bàn ghế gỗ quán an
 • bàn ghế nhập khẩu cao cấp
 • ghế xếp bàn ăn
 • gia ban ghe nha hang
 • bàn ghế ăn gỗ hương
 • bàn ăn 1m4
 • bộ bàn ghế gỗ phòng ăn
 • bàn ăn óc chó
 • bàn ăn gỗ óc chó tự nhiên
 • bàn ăn cỡ nhỏ
 • bàn ăn gỗ chân sắt
 • mua bàn ghế gỗ quán ăn cũ
 • bộ bàn ăn 2 ghế giá rẻ
 • bộ bàn ăn 6 ghế gỗ xoan đào
 • bàn ăn inox giá rẻ
 • thanh lý bàn ghế quán lẩu nướng
 • bàn ăn gỗ gõ
 • bàn tròn chân sắt mặt gỗ
 • bộ bàn ăn mặt đá hình chữ nhật
 • ban ghe phong an
 • giá bàn ghế ăn
 • bàn ghế gỗ gấp
 • bàn ăn gỗ hương đá
 • bộ bàn tròn gỗ
 • bàn ghế gỗ cho quán phở
 • bàn ghế bếp ăn
 • bàn ăn 8 ghế giá rẻ
 • bàn ăn chân inox mạ vàng
 • bàn ăn inox thanh lý
 • bàn ăn 6 ghế gỗ
 • bàn ghế ăn gia đình
 • bàn ăn 1m
 • bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
 • bàn ghế ăn 6 ghế
 • giá ghế gỗ bàn ăn
 • bo ban an 4 ghe
 • bàn ghế quán nhậu giá rẻ
 • bàn ăn 4 chỗ
 • bàn ăn giả đá
 • bàn ăn gõ đỏ 8 ghế
 • bộ bàn tròn inox
 • bộ bàn 6 ghế
 • bộ bàn ăn mini
 • giá bàn ăn inox
 • bàn ăn eames
 • bộ bàn ghế ăn gỗ óc chó
 • bàn ăn gỗ gấp gọn
 • bàn gỗ sồi nga
 • bộ bàn ghế gỗ tròn
 • mau ghe ban an
 • bo ban an gia re
 • bàn ăn kiêm bàn tiếp khách
 • bàn ghế ăn nhà hàng
 • bàn tròn xoay inox
 • bàn an tròn 8 ghế
 • bàn ăn gỗ đẹp hiện đại
 • bàn ăn tròn xoay mặt kính
 • bộ bàn ăn 6 ghế màu trắng
 • bàn ăn thông minh 6 ghế
 • ghế bàn ăn cao cấp
 • ban ăn thông minh
 • bộ bàn ghế ăn mặt đá
 • bộ bàn ăn gỗ tự nhiên
 • bàn ăn mặt đá 4 ghế giá rẻ
 • kiểu bàn ăn đẹp
 • bàn ghế ăn bằng sắt
 • bàn ghế ăn cũ
 • bàn ăn tròn gỗ gõ đỏ
 • bộ bàn ăn 8 ghế giá rẻ
 • bàn ghế nhà hàng sang trọng
 • bộ bàn ăn 8 ghế gỗ
 • bàn ghế ăn nhỏ gọn
 • mua bàn ghế ăn
 • bàn ghế quán nướng
 • bàn inox mặt kính
 • bàn ăn tròn đẹp
 • bàn ăn gỗ gõ đỏ 8 ghế
 • bàn gỗ ăn
 • bộ bàn ăn 6 ghế gỗ sồi nga
 • bàn 4 ghế
 • bộ bàn ghế ăn bằng gỗ
 • bộ bàn ăn 10 ghế gỗ xoan đào
 • bàn ghế thông minh phòng khách
 • bàn ghế xếp gọn thông minh
 • bộ bàn tròn 4 ghế
 • bàn ăn dài 2m
 • ghế gấp bàn ăn
 • bộ bàn ăn gỗ thông
 • gia ban ghe an go soi
 • bàn ăn cũ giá rẻ
 • bàn ăn gỗ cao su 6 ghế
 • bàn ăn cơm đẹp
 • ghế bàn ăn chân inox
 • bàn ăn oval
 • bộ bàn ăn gỗ sồi 4 ghế
 • mua bàn ăn giá rẻ
 • bàn ăn gỗ sồi 8 ghế
 • bộ bàn ăn cabin
 • bộ bàn ăn thông minh 4 ghế
 • bộ bàn ăn thanh lý
 • bàn ăn chân inox
 • bàn ăn vuông 2 ghế
 • bàn ăn gỗ tràm bông vàng
 • bàn ghế phòng ăn giá rẻ
 • bàn ăn cao cấp nhập khẩu
 • bàn ăn chữ nhật
 • bàn ăn sắt đẹp
 • bộ bàn ghế gỗ thông
 • bộ bàn ăn gỗ cao su tự nhiên
 • bàn ăn 6 ghế hiện đại
 • ban ghế ăn
 • bàn ăn mặt gỗ
 • bàn ăn mặt đá đẹp
 • bàn ăn tròn mâm xoay gỗ
 • bàn hột xoài 8 ghế
 • bàn tròn xoay 10 ghế
 • bộ bàn ăn gỗ me tây
 • bộ bàn ghế gỗ xoan
 • bàn ghế ăn vặt
 • bộ bàn ghế ăn cơm giá rẻ
 • những bộ bàn ăn đẹp
 • bàn ghế ngồi ăn cơm
 • bộ bàn ăn gỗ sồi nga
 • bo ban an go
 • bàn ăn gỗ xếp gọn
 • bàn ghế ăn gỗ sồi nga
 • bàn ghế ăn tròn
 • bàn ăn mặt đá 8 ghế
 • bàn ghế cabin
 • bàn ghế gỗ quán ăn thanh lý
 • bàn ăn gỗ óc chó đẹp
 • bộ bàn ăn 6 ghế gỗ gõ đỏ
 • bộ bàn ăn gỗ sồi 8 ghế
 • bàn ghế gỗ chân sắt quán an
 • bàn ăn gỗ 8 ghế
 • ban ghe ăn
 • bàn ghế ăn chung cư
 • bàn ăn khung sắt mặt gỗ
 • bộ bàn ăn 12 ghế
 • bàn ghế an
 • bộ bàn ghế ăn tròn xoay
 • bàn ăn tròn xoay mặt đá
 • bàn ăn rẻ đẹp
 • bộ bàn ghế ăn 8 ghế
 • bàn ăn gấp giá rẻ
 • ghế bàn ăn gỗ sồi
 • bàn ghế an cường
 • bàn ghế ăn gỗ gụ
 • bàn ăn tròn xoay 10 ghế
 • thanh lý bàn ăn cũ
 • bàn inox quán ăn
 • bàn ăn công nghiệp giá rẻ
 • bàn ăn tròn hiện đại
 • bộ bàn ghế ăn gỗ sồi nga
 • bộ bàn ăn 8 ghế mặt đá
 • bàn ăn phong cách hiện đại
 • bộ bàn an 8 ghế mặt đá
 • bộ bàn ăn 8 ghế gỗ sồi nga
 • bộ ghế gỗ sồi
 • các kiểu bàn ăn đẹp
 • thanh lý bàn ăn gỗ sồi
 • bàn ăn bằng sắt đẹp
 • mau ghe ban an dep
 • bộ bàn ăn gỗ 12 ghế
 • bộ bàn ăn xếp gọn thông minh 6 ghế
 • ghế băng bàn ăn
 • bàn ghế gỗ ăn
 • bàn ăn xếp gọn 4 ghế
 • bàn ghế quán an vặt giá rẻ
 • bàn ghế ăn khung sắt mặt gỗ
 • bộ bàn ăn đẹp hiện đại
 • bàn ăn 8 ghế đẹp
 • bàn ăn tròn inox
 • bàn ghế ăn gấp
 • bàn ghế ăn mango
 • mua bàn ăn thanh lý
 • ghế bàn tròn
 • bàn ghế hàng ăn
 • bàn ăn 12 ghế
 • bàn ăn cabin 6 ghế
 • bàn ăn gỗ ép
 • bàn gỗ 6 ghế
 • bàn ăn liền khối
 • bàn an 8 ghế hiện đại
 • bàn ghế ăn đẹp giá rẻ
 • bộ bàn ghế cabin
 • bộ bàn ăn sang trọng
 • mua bộ bàn ăn
 • bàn ăn nhỏ hiện đại
 • bàn ăn gỗ cẩm lai
 • bàn ăn gỗ xoan đào 4 ghế
 • bàn ăn vuông 8 ghế
 • bộ bàn ăn màu trắng
 • giá bàn ghế quán ăn
 • bàn ăn gỗ thông minh
 • gia ban ghe an
 • bộ bàn ăn concorde
 • bàn gỗ xoan đào
 • bàn ăn cơm mặt đá
 • bộ bàn ăn 6 ghế inox
 • bàn ghế căn tin
 • giá bộ bàn dài 8 ghế
 • bộ bàn ghế ăn nhỏ gọn
 • ghe go ban an
 • bàn an 8 ghế giá rẻ
 • bàn gỗ tròn ăn cơm
 • mau ghe an dep
 • bo ban an mat da
 • bàn gỗ ăn cơm xếp
 • bàn ăn đẹp cho chung cư
 • bộ bàn ăn gỗ đẹp
 • bàn ăn 6 ghế gỗ xoan đào
 • bàn ăn gỗ sồi mỹ
 • giá bộ bàn ăn 6 ghế gỗ cao su
 • bàn ăn gỗ óc chó cao cấp
 • bộ bàn ăn chân sắt mặt gỗ
 • bàn ghế phòng ăn hiện đại
 • bàn ăn 4 ghế gỗ
 • thanh lý bàn ăn giá rẻ
 • bàn ăn hiện đại 2020
 • bộ bàn ghế ăn gỗ xoan đào
 • ghế gỗ bàn ăn thanh lý
 • bàn ăn sồi
 • bàn ăn đơn giản đẹp
 • bàn ăn 8 ghế gỗ
 • bàn ăn gỗ hương xám
 • bàn ăn kiểu hiện đại
 • bàn ăn tròn giá rẻ
 • bộ bàn ăn gỗ 8 ghế
 • bàn an gỗ tự nhiên cao cấp
 • bàn ghế gỗ tròn
 • bàn ghế inox nhà ăn công nhân
 • bộ bàn an 4 ghế giá rẻ
 • bộ bàn ăn nhỏ 4 ghế
 • giá ghế bàn ăn
 • bộ bàn ăn 8 ghế đẹp
 • bàn ăn gỗ nhỏ gọn
 • bàn ăn gỗ xếp
 • bán ghế bàn ăn
 • báo giá bàn ăn
 • bàn sofa gấp gọn
 • bộ bàn ghế ăn cao cấp
 • bộ bàn ăn gấp
 • bàn ăn bằng kính
 • ghế da bàn ăn
 • bàn ghế ăn xếp gọn
 • bàn ăn 12 người
 • bộ bàn ăn mặt đá 8 ghế
 • bàn ghế đẹp cho quán ăn vặt
 • bàn ăn kết hợp tiếp khách
 • ban ghe an go
 • ban ăn đẹp
 • bàn ghế ăn cơm gia đình
 • bàn ghế gỗ thông minh
 • bàn ghế ăn 4 người
 • bàn ăn gỗ công nghiệp giá rẻ
 • bàn ăn mặt gỗ chân sắt
 • ban ghe an gia re
 • bàn ghế ăn đẹp sang trọng
 • bàn ăn 10 ghế hiện đại
 • bàn ăn 1m6
 • mau ban ghe quan an
 • ban an mat da 6 ghe
 • bàn eames chữ nhật
 • bộ bàn ăn gỗ xoan đào 6 ghế
 • bàn ghế bán hàng ăn
 • bộ bàn ăn 4 ghế đẹp
 • bàn ăn gỗ tràm
 • các kiểu bàn ăn
 • giá bộ bàn ăn gỗ
 • bàn ghế gỗ nhà hàng đẹp
 • bàn ăn mặt kính giá rẻ
 • bàn 8 ghế
 • bàn ăn gỗ lim
 • bộ bàn inox 6 ghế
 • bộ bàn ăn xếp gọn thông minh
 • bàn mango 4 ghế
 • bàn ăn mặt đá tròn mâm xoay
 • bộ ghế ăn đẹp
 • bàn ăn cơm inox
 • bàn ăn hiện đại sang trọng
 • bộ bàn ghế gỗ ăn
 • bàn tròn ăn
 • bộ bàn ghế gỗ gõ đỏ tay 8
 • ban an go go do
 • bàn eames tròn
 • bộ bàn ghế ăn 4 người
 • ghế inox bàn ăn
 • bàn ghế bán phở
 • bàn ghế nhà hàng quán ăn
 • bàn ăn khung sắt
 • bàn ăn mặt đá chân gỗ
 • bộ bàn ghế ăn tròn
 • bàn ăn khu công nghiệp
 • ban an chan sat
 • bàn ăn ngồi
 • ban ăn gỗ
 • bàn ghế ăn 2 người
 • bàn ăn gấp gọn 6 ghế
 • bộ bàn ghế gỗ cao su
 • bộ bàn ăn 6 ghế gỗ tự nhiên
 • bộ bàn ăn eames
 • ban ghe go soi nga
 • bàn ghế ăn 4 ghế
 • bàn tròn inox 10 ghế
 • bộ bàn ăn 4 ghế hiện đại
 • bộ bàn ăn gỗ gụ 8 ghế
 • ban an go cao su
 • bộ bàn ghế gỗ quán ăn
 • bộ bàn ăn cao cấp nhập khẩu
 • bàn ăn gỗ mdf
 • bộ bàn 6 ghế gỗ
 • bộ bàn ăn gỗ sồi nga 6 ghế
 • ghế sắt bàn ăn
 • bàn tròn 4 ghế
 • bộ bàn ghế nhà hàng
 • bộ bàn ghế ăn mango
 • thanh lý bộ bàn ăn thông minh
 • bàn ăn nhỏ gọn đẹp
 • bàn ăn tròn gấp
 • bộ bàn ghế gấp thông minh
 • bộ bàn ăn gỗ cao su 6 ghế
 • mau ban ghe an dep
 • mua bàn ăn gỗ
 • bàn ghế gỗ sồi màu óc chó
 • bàn ghế mặt đá
 • bộ bàn ghế ăn đẹp hiện đại
 • đồ gỗ bàn ăn
 • bàn ghế nhậu
 • bộ bàn ăn thông minh gấp gọn giá rẻ
 • bộ bàn an 6 ghế gỗ xoan đào
 • bộ bàn an 8 ghế gỗ hương
 • bàn ghế ăn xoan đào
 • bàn tròn chân inox
 • bàn tròn eames
 • bàn ăn nhỏ xinh
 • bàn ghế quán ăn vặt giá rẻ
 • bàn ghế ăn gỗ cẩm lai
 • bàn ăn gỗ tự nhiên đẹp
 • bàn an gỗ
 • bộ bàn 8 ghế
 • bộ bàn an
 • bộ bàn ăn 6 ghế mango
 • giá bộ bàn ăn 6 ghế gỗ xoan đào
 • bàn ăn 8 ghế gỗ óc chó
 • bộ bàn ăn đá
 • bộ bàn ăn tròn 10 ghế
 • ban an 8 ghe
 • bo ban ghe an com
 • bàn ăn gỗ gấp
 • bàn an gỗ sồi hiện đại
 • bàn mặt kính chân inox
 • bàn ăn gỗ công nghiệp đẹp
 • bộ bàn ăn thông minh giá rẻ
 • bộ bàn ăn đơn giản
 • bàn ăn 6 ghế đẹp
 • bộ bàn tròn 2 ghế
 • bàn concorde mặt đá
 • bàn ăn xoay 6 ghế
 • bộ bàn ghế ăn gia đình
 • báo giá bàn ăn gỗ công nghiệp
 • bộ bàn ghế xếp thông minh
 • ghế bàn ăn inox
 • bàn ăn gia đình 4 ghế
 • bàn ăn thông minh gấp gọn 6 ghế
 • bộ bàn ăn 6 ghế hiện đại giá rẻ
 • bàn ăn grace
 • bàn ăn tròn chân sắt
 • bàn ghế bán đồ ăn vặt
 • bàn ăn gỗ mặt đá cẩm thạch
 • bộ bàn ăn gỗ gõ đỏ 8 ghế
 • noi that ban an
 • bàn ăn gia đình 8 ghế
 • bộ bàn ghế ăn cơm bằng gỗ
 • bộ bàn ghế ăn gỗ hương
 • bàn tròn nhà hàng
 • bàn ăn chân gỗ mặt đá
 • bàn ghế gỗ bàn ăn
 • bàn ghế gỗ quán ăn giá rẻ
 • bàn ăn gọn đẹp
 • bàn tròn xếp inox
 • bộ bàn dài 8 ghế phòng khách
 • mau ghe an go tu nhien
 • bàn ghế gỗ gấp thông minh
 • bàn ăn kết hợp bàn tiếp khách
 • bàn ăn sồi nga
 • giá bàn ăn gỗ xoan đào
 • bàn học gỗ sồi nga
 • bàn ăn hai người
 • bàn ăn mặt kính chân inox
 • bàn ăn vuông 6 ghế
 • ban ghe go quan an
 • bo ban ghe an com gia dinh
 • bàn quán ăn thanh lý
 • bàn ăn 1m8
 • bộ bàn ăn hàn quốc
 • thanh ly quan nhau
 • bàn ăn chung cư cao cấp
 • bàn ăn gỗ hương lào
 • bàn ăn gỗ hương đỏ
 • bán bàn ăn gỗ
 • giá bộ bàn ăn 4 ghế
 • thanh ly ban ghe nha hang
 • bàn ăn gỗ thịt
 • báo giá bộ bàn ăn gỗ óc chó
 • bàn ghế nhà hàng quán ăn giá rẻ
 • bàn ăn gỗ liền khối
 • ghế tựa bàn ăn
 • bàn ăn màu đen
 • bàn ăn tròn nhỏ
 • bộ bàn dài
 • bàn ăn xoan đào 6 ghế
 • bộ bàn ghế gia đình
 • bộ bàn ăn đẹp sang trọng
 • giá bộ bàn ghế ăn gỗ xoan đào
 • bàn ghế hàng ăn thanh lý
 • bàn ghế quán ăn cũ
 • bàn ăn mặt đá tròn
 • bộ bàn an 8 ghế gỗ xoan đào
 • bộ bàn ăn grace
 • mua bàn ghế quán ăn cũ
 • bo ban an thong minh
 • bộ bàn ăn 4 ghế màu trắng
 • bàn ghế quán nhậu đẹp
 • bàn ghế ăn 8 ghế
 • bàn tròn gỗ sồi
 • bộ bàn ghế sồi
 • bộ bàn ăn 6 ghế gõ đỏ
 • bàn ăn oval 6 ghế
 • bo ban an 8 ghe
 • bán ghế ăn
 • bộ bàn ăn 6 ghế đẹp
 • bộ bàn ăn tròn kính
 • bàn ghế kính phòng khách
 • bộ bàn ăn 8 ghế gỗ hương
 • thanh lý bàn ăn gỗ óc chó
 • bàn ăn bằng inox
 • bàn ăn mini đẹp
 • bàn ăn tròn gỗ sồi nga
 • bàn chân gỗ mặt đá
 • bàn ăn 4 ghế gỗ cao su
 • bàn ăn chân gỗ
 • bàn ăn loại nhỏ
 • bộ bàn ghế gỗ 6 ghế
 • bàn ăn đep
 • bàn ghế inox cho quán ăn
 • bộ bàn ăn 6 ghế gấp gọn
 • giá bàn ghế ăn gỗ óc chó
 • ban an 6 ghe mat da
 • bộ bàn ăn 8 ghế gỗ xoan đào
 • bộ bàn ăn nhà bếp
 • bàn tròn gỗ đẹp
 • bộ bàn ăn mini giá rẻ
 • bộ bàn ăn xoan đào
 • gia bo ban an
 • bàn ghế gỗ ăn đẹp
 • bàn sofa kết hợp bàn ăn
 • bàn ăn không ghế
 • giá bàn ăn 6 ghế
 • bàn ghế ăn cơm inox
 • bàn ghế ăn xuất khẩu
 • bộ bàn ăn 10 ghế gỗ
 • bộ ghế ăn gỗ
 • thanh lý bàn ghế quán ăn vặt
 • bộ bàn ăn 4 ghế cabin
 • bàn ghế quán ăn đẹp
 • bàn ăn 6 chỗ
 • bộ bàn ghế ăn 2 người
 • bàn ăn sắt gỗ
 • bộ bàn ghế ăn cơm đẹp
 • ghế bàn ăn gấp gọn
 • bộ bàn ghế an
 • bàn ghế cho quán ăn
 • bàn ghế tròn gỗ
 • bàn ăn mặt giả đá
 • bộ bàn ghế trắng
 • thanh lý bàn ghế quán nướng
 • bàn ghế ăn gỗ sồi 4 ghế
 • bàn ghế ăn gỗ óc chó đồng gia
 • bàn gỗ 4 ghế
 • bo ban an go soi
 • bộ bàn ăn gõ đỏ
 • bộ bàn ăn gỗ 4 ghế
 • các loại bàn ăn đẹp
 • bàn ăn ghế dài
 • bộ bàn ăn gỗ cao cấp
 • bộ bàn ăn đẹp giá rẻ
 • bàn ăn chân thấp
 • bàn ăn bằng gỗ tự nhiên
 • bàn ăn gỗ tròn xoay
 • bộ bàn ghế gỗ sồi giá bao nhiều
 • bộ bàn ăn gỗ gụ 6 ghế
 • ban ghe nha an
 • bàn tròn 2 ghế
 • bộ bàn ăn tròn xoay
 • bàn học sinh gỗ sồi nga
 • bàn ăn bầu dục gỗ
 • thanh lý bộ bàn ghế ăn
 • bàn ghế ăn nhỏ
 • bàn ăn bốn ghế
 • bàn ăn mặt đá concorde
 • bô bàn ghế ăn
 • ban an go huong
 • bàn ghế quán ăn sáng
 • bàn ăn đẹp gỗ tự nhiên
 • bộ bàn ghế ăn gỗ cao su
 • bàn ghế gỗ bán quán ăn
 • bàn ghế ăn hình bầu dục
 • bộ bàn an 4 ghế màu trắng
 • bo ban ghe phong an
 • bàn ăn cho chung cư
 • bộ bàn an tròn 6 ghế
 • giá bàn ăn chân sắt mặt gỗ
 • bàn ghế ăn màu trắng
 • bàn ăn gỗ 1m2
 • bộ bàn ghế kính
 • bộ bàn ghế tròn cổ
 • bộ bàn gỗ 6 ghế
 • bàn an nhỏ 4 ghế
 • bàn oval 8 ghế
 • bàn tròn gõ đỏ
 • bàn ăn tròn gỗ tự nhiên
 • bộ bàn ghế ăn xếp gọn
 • bộ bàn ăn chung cư
 • giá bộ bàn ăn 8 ghế
 • mua bộ bàn ghế ăn
 • bàn ăn 2 ghế gỗ
 • bàn ăn 8 ghế gỗ sồi
 • bàn ăn giảm giá
 • bàn ăn xoay mặt đá
 • bàn ăn đẹp mặt đá
 • bộ bàn ăn 4 ghế gỗ
 • giá bàn ghế ăn cơm
 • thanh lý bộ bàn an 8 ghế
 • bàn ghế ăn hiện đại cao cấp
 • bàn ghế ăn lẩu
 • bàn ăn chân sắt sơn tĩnh điện
 • bàn ăn oval 8 ghế
 • bo ban an cao cap
 • bàn ăn gỗ pallet
 • bàn ăn mặt đá 1m2
 • bán bàn ghế ăn
 • bộ bàn ghế gỗ phòng bếp
 • bộ bàn ăn 8 ghế gỗ óc chó
 • ghế bàn ăn chân sắt
 • bàn ghế quán nhậu thanh lý giá rẻ
 • bộ bàn ăn 6 ghế gỗ cao su
 • bộ bàn ăn bằng đá
 • cac mau ban an
 • mua bộ bàn ăn thanh lý
 • bàn an nhỏ 2 ghế
 • bàn ăn gỗ ghép
 • bàn ăn gỗ tròn 6 ghế
 • ban an dep 8 ghe
 • bo ban ăn
 • bàn ghế gỗ cabin giá rẻ
 • bàn ghế gỗ gấp gọn
 • bàn ghế ăn gỗ tự nhiên cao cấp
 • bộ bàn ăn xoay tròn
 • bàn ghế cho quán ăn vặt
 • bàn ghế kính
 • bàn ghế quán ăn nhanh
 • mua bàn ghế bàn phở
 • bàn ghế quán ốc
 • bộ bàn cafe 4 ghế
 • bộ bàn ăn nhỏ đẹp
 • ghe ban an cao cap
 • ghế bàn ăn đẹp hiện đại
 • bàn ghế ăn thông minh giá rẻ
 • bàn ăn gỗ nhỏ
 • bàn ăn gỗ đơn giản
 • bộ bàn ăn 8 ghế gỗ sồi
 • ban an go soi nga
 • bàn ăn gấp chân thấp
 • bàn ăn hiện đại nhập khẩu
 • bộ bàn ghế phòng bếp
 • cửa hàng bàn ghế ngô gia tự
 • ban ghe go an com dep
 • bàn bầu dục 8 ghế
 • bàn ghế ăn gỗ gõ
 • bàn ăn tròn 10 ghế
 • bộ bàn ghế cherry
 • bộ bàn ghế ăn nhỏ
 • giá bộ bàn an 6 ghế gỗ cao su
 • thiết kế bàn ăn đẹp
 • ban an gỗ
 • bàn ghế gỗ cho quán ăn
 • bàn ăn gỗ 10 ghế
 • bàn ăn gỗ mun
 • bộ bàn ghế phòng ăn đẹp
 • bộ bàn ăn 10 người
 • bộ ghế ăn cơm
 • giá bộ bàn ăn 6 ghế gỗ sồi
 • mua bàn ghế ăn thanh lý
 • ban an go huong 8 ghe
 • bàn ghế ăn cơm bằng gỗ
 • ban ghe an go soi
 • bàn ghế gỗ nhà hàng thanh lý
 • bộ bàn ghế gỗ gấp gọn
 • bộ bàn ghế nhà ăn
 • bộ bàn ghế ăn gỗ gõ đỏ
 • ban ăn gỗ đẹp
 • bàn ăn gỗ hình bầu dục
 • bàn ăn tròn xoay 8 ghế
 • bộ bàn ăn concorde ghế grace
 • baàn ăn gỗ sồi
 • bàn 4 ghế giá rẻ
 • bàn an tròn 6 ghế
 • bàn ăn 1 chân
 • bộ bàn ghế ăn 10 ghế
 • bo ban ghe thong minh
 • bàn an tròn xoay 10 ghế
 • bàn ghế inox hòa an
 • bàn ghế ăn mini
 • bàn ăn cherry
 • bộ bàn gỗ 8 ghế
 • bộ bàn ăn gia đình giá rẻ
 • bo ban an bang go
 • bàn ghế ăn óc chó
 • bàn ăn gỗ dổi
 • bộ bàn ăn 6 ghế mặt kính
 • bộ bàn ăn xuất khẩu
 • giá bàn ăn gỗ óc chó
 • sang bàn ghế quán ăn
 • bo ban ghe an dep
 • bàn ghế bán quán ăn
 • bàn ăn sắt kính
 • bàn ăn thông minh 4 ghế
 • bộ bàn ghê ăn
 • bộ bàn ghế 6 ghế
 • bộ bàn ăn 6 ghế gỗ xoan
 • báo giá bàn ăn gỗ sồi
 • thanh lý bàn ăn gỗ xoan đào
 • ban ghe an cao cap
 • bàn ăn cho chung cư nhỏ
 • bàn ăn gỗ 4 ghế giá rẻ
 • bộ bàn ghế gỗ tự nhiên
 • giá bàn ghế ăn gỗ sồi
 • bàn gỗ nhà bếp
 • bàn ăn tròn xếp gọn
 • bộ bàn an 6 ghế gỗ tự nhiên
 • bộ bàn ghế ăn 6 ghế giá rẻ
 • bộ bàn ăn gỗ gụ
 • mặt đá bàn ăn đẹp
 • bàn an tròn xoay 8 ghế
 • bàn ghế bếp
 • bàn ăn 10 ghế giá rẻ
 • ban an mango
 • bàn ghế tiện lợi
 • bộ ghế gỗ bàn ăn
 • bàn ghế gỗ nhà bếp
 • bàn ghế inox tròn
 • bàn inox quán nhậu
 • bàn ăn có ghế băng
 • bàn ăn hiện đại 2019
 • ghe ban an dep
 • bàn ghế ăn an cường
 • bàn ghế ăn thông minh xếp gọn
 • bàn phòng ăn
 • bàn tròn đám cưới
 • bàn ăn gọn
 • bàn ăn gỗ tự nhiên hiện đại
 • bộ bàn ghế mặt đá
 • bo ban an go huong
 • bàn ghế kính cường lực
 • bàn ghế ăn đẹp hiện đại
 • bàn ăn sồi nga 6 ghế
 • mua bàn ghế ăn cũ
 • thanh lý bàn ăn mặt đá
 • bàn ăn chân inox mặt gỗ
 • sản xuất bàn ăn mặt đá
 • bàn gỗ 8 ghế
 • bộ bàn ăn bằng kính cường lực
 • bộ bàn ăn cũ
 • bàn ăn đơn giản giá rẻ
 • bộ bàn ghế ăn gỗ tự nhiên
 • thanh lý ghế bàn ăn
 • ban ghe go tu nhien
 • bàn ghế ăn gấp thông minh
 • bàn oval 6 ghế
 • bộ bàn ăn 4 ghế xếp gọn
 • giá bộ bàn ghế gỗ sồi
 • bàn ăn tròn gỗ xoan đào
 • bộ bàn ăn gỗ cao su 4 ghế

Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ.