fbpx
Chào mừng bạn đến với imia.vn

Sorry, nothing in cart.

Giường tầng trẻ em

Hiển thị kết quả duy nhất

  • Mã sản phẩm: MA-6424.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6423.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6422.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6421.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6420.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6419.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6418.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6417.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6416.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6415.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6414.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6413.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6412.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6411.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6410.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6409.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6408.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6407.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6406.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6405.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6404.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6403.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6402.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6401.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.
  • Mã sản phẩm: MA-6400.
  • Vận chuyển lắp đặt : Miễn phí lắp đặt và Free Ship bán kính dưới 3km.
  • Bảo hành: 6 tháng – 12 tháng.
  • Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh.
  • Giá chưa bao gồm VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu.
  • Hàng đặt từ 1 đến 3 ngày tính từ ngày khách đặt cọc.

Giường tầng trẻ em – Sự lựa chọn hoàn hảo nhất năm 2021

Giường tầng trẻ em (giường tầng cho bé) có lẽ là nội dung đang được rất nhiều bậc cha mẹ quan tâm. Các mẫu giường 2 tầng không chỉ mang lại cảm không gian nghỉ ngơi riêng tư cho các bé, nó còn giúp tiết kiệm diện tích cho ngôi nhà của bạn. Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một số mẫu giường tầng trẻ em đẹp – sự lựa chọn hoàn hảo nhất năm nay.

Khách hàng lưu ý bảng giá của giường tầng cho bé trên website của chúng tôi. Giá trên website là tính theo sản phẩm full tính năng như có ngăn kéo phụ, cầu thang hộp, hay loại đa năng có ngăn kéo hay tủ quần áo, bàn học đi kèm nên giá rất khá cao, nhưng trên thực tế các mẫu đơn giản cơ bản thì giá tốt hơn nhiều.

Chúng tôi phân loại giường tầng ra các kiểu như sau:

 • Loại lùn ( Nhìn như 1 giường, nhưng ở dưới có giường phụ)
 • Loại cơ bản( cầu thang đứng / cầu thang hộp)
 • Loại nâng cao ( cầu thang đứng / hộp + ngăn kéo)
 • Loại hông minh ( cầu thang đứng / hộp + ngăn kéo + tủ quần áo, bàn học, giường ngủ, cầu trượt)

Tại sao nên lựa chọn giường tầng cho không gian phòng ngủ của bé

Không như các loại giường tầng dành cho người lớn hay sinh viên kiểu dáng rất đơn giản không có đặc điểm gì nổi trội, giá thành thì rẻ đánh thị hiếu vào người tiêu dùng phổ thông thì giường ngủ 2 tầng cho bé càng được chú trọng hơn

giường tầng trẻ cho không gian phòng ngủ của bé

Các mẫu giường ngủ 2 tầng mang lại nhiều lợi ích cho các bé và không gian phòng ngủ

Giường 2 tầng đang chiếm được nhiều sự quan tâm của các bậc cha mẹ bởi những lợi ích mà chúng mang lại cho các bé cũng như không gian sống của bạn.

Thông thường, các bé thường chỉ biết tới những chiếc giường nằm bình thường, đối với giường tầng bé sẽ có những không gian mới, những trải nghiệm mới mà bé lần đầu được tiếp xúc. Những mẫu giường tầng trẻ em đẹp tạo cảm giác bé được sở hữu cho riêng mình một ngôi nhà thu nhỏ với thiết kế cầu thang leo lên tầng 2 tiện nghi và hiện đại, tạo nên sự thích thú và tò mò cho bé.

Tham khảo thêm những mẫu bộ bàn ghế ăn gỗ hiện đại sang trọng trên Nội Thất IMIA

Đặc biệt, đối với những gia đình có diện tích nhỏ thì giường tầng cho bé trai chính là sự lựa chọn phù hợp nhất. Thay vì tốn thêm diện tích kê 2 giường ở mặt sàn của phòng ngủ, nay với giường tầng cho bé bạn có thể tận dụng được 1 diện tích nhưng có thêm được 2 không gian.

Các loại giường tầng đẹp cho bé

Các loại giường tầng đẹp cho bé

Hiện nay, các mẫu giường tầng trẻ em được thiết kế đa dạng về kiểu dáng và kích thước giúp bạn có thêm nhiều sự lựa chọn

Giường tầng trẻ em kiểu dáng đơn giản giá rẻ

Loại rất phù hợp sử dụng cho không gian nhỏ được thiết kế theo phong cách hiện đại.

Thông thường, những mẫu giường này được làm từ gỗ thông đã qua các quá trình gia công kỹ lưỡng. Đây là loại gỗ khá nhẹ, có bản dày, bề mặt của gỗ khá mịn và bóng, các bậc phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi bé nằm sẽ không bị đau người hoặc trầy xước do bề mặt sần sùi như gỗ thông thường. Đặc điểm nổi bật nhất của loại gỗ này có lẽ là khả năng tiết ra loại nhựa chống mối mọt nên rất phù hợp sử dụng làm nguyên vật liệu sản xuất các đồ nội thất ở Việt Nam.

Giường tầng kiểu dáng đơn giản giá rẻ

Không những vậy, gỗ thông là loại gỗ khá phổ biến nên giá thành của các mẫu giường tầng kiểu dáng đơn giản giá rẻ cũng không quá đắt đỏ, phù hợp với kinh tế của nhiều gia đình.

Chúng ta có thể hình dung chiếc giường 2 tầng kiểu dáng đơn giản chính là sự kết hợp của hai chiếc giường đơn bình thường được chồng lên nhau. Đây là mẫu giường tầng cho bé được các bậc cha mẹ ưa chuộng nhất hiện nay.

Giường tầng cho bé kiểu kết hợp bàn học

Với trẻ nhỏ giường tầng kết hợp kiểu bàn học chính là lựa chọn số 1 làm thỏa mãn mọi mong ước của những đứa trẻ – đó vừa là nơi để học hành, ngủ, vui chơi là “thiên đường” bé được làm những điều theo sở thích. Vì vậy khi bắt đầu tách phòng cho trẻ nhiều phụ huynh đã lựa chọn giường tầng kết hợp kiểu bàn học tiết kiệm diện tích và tích hợp nhiều lợi ích đa năng, mẫu mã của những thiết kế giường tầng kết hợp bàn học cũng rất đa dạng theo các nhân vật hoạt hình siêu nhân, anh hùng, công chúa, doremon… theo từng sở thích của trẻ.

Giường tầng kiểu kết hợp bàn học

Hiện nay phần lớn các thiết kế giường tầng trẻ em kết hợp bàn học được làm từ 2 loại nguyên liệu chính: Gỗ tự nhiên hoặc gỗ MP cao cấp bọc da hoặc nỉ tương đối bắt mắt, đẹp hiện đại, tùy vào điều kiện kinh tế bố mẹ có thể lựa chọn loại giường thích hợp. Đây cũng chính là ưu điểm lớn nhất của loại giường này: tiết kiệm diện tích, tận dụng tối đa không gian, thiết kế hiện đại, mẫu mã bắt mắt tạo cảm hứng, tình yêu với căn phòng của mình cho trẻ.

Các thiết kế giường tầng cho bé gái kết hợp bàn học đang có ở Việt Nam hiện nay phần lớn được sản xuất trong nước với mẫu mã tương tự các sản phẩm nhập khẩu nước ngoài. Tuy nhiên nếu so sánh chất lượng, sự tỉ mỉ, tinh tế trong lắp ghép, thiết kế giường tầng kết hợp bàn học nhập khẩu nguyên chiếc vẫn đạt độ cao cấp hơn.

Giường tầng trẻ em kết hợp tủ quần áo

Không quá phô trương khi nhận định giường tầng kết hợp tủ quần áo là thiết kế vĩ đại của các kiến trúc sư nội thất. Tại đó nó đem đến sự tiện lợi, thoải mái, tiết kiệm không gian, diện tích, cho người dùng thoải mái sáng tạo, biến tấu không gian sống của mình hiện đại, gọn gàng, tiên nghi hơn. Hiện nay các mẫu giường tập kết hợp tủ quần áo rất được ưa chuộng tại các nước Châu Á và cả Âu, Mỹ nó mang đến sự thoải mái vượt ngoài mong đợi khi diện tích phòng ngủ của bạn không quá lớn, phần đông giường ngủ dạng này thường kết hợp với các mẫu mã rất đa dạng, tủ quần áo nằm bên hông tương, dưới chân giường hoặc ngay tại hộc đầu giường…

Thiết kế giường tầng trẻ em kết hợp tủ quần áo
Thiết kế giường tầng trẻ em kết hợp tủ quần áo

Chất liệu chủ yếu của loại giường tầng kết hợp tủ quần áo thường là gỗ tự nhiên với khung chắc chắn kết hợp da thật tự nhiên hoặc da cao cấp, một số mẫu để giảm thiểu trọng lượng có sử dụng gỗ MP nhưng vẫn là loại cao cấp nhằm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Tuy nhiên tại Việt Nam hiện nay phần lớn các thiết kế giường tầng trẻ em kết hợp tủ áo lại chưa được phổ biến vì sự khó khăn trong thiết kế, nhất là khi chúng ta thường làm thủ công kỹ nghệ chưa cao nên sản phẩm không tinh tế, đẳng cấp như giường tầng kết hợp tủ quần áo nhập khẩu.

Hiện nay có 1 số showroom lớn mạnh dạn nhập khẩu giường tầng trẻ em kết hợp tủ quần áo từ các nước Châu Âu về giới thiệu cho người tiêu dùng trong nước. Tuy không nhiều thương hiệu đủ tiềm năng nhập khẩu bởi các rào cản về showroom, vận chuyển nhưng cũng mở ra con đường cho người Việt được tiếp cận với các thiết kế nội thất trẻ em hiện đại trên thế giới.

Giường tầng thiết kế kiểu ngôi nhà, lâu đài

Loại giường tầng thiết kế kiểu ngôi nhà, lâu đài thường có chất lượng cũng như kiểu dáng mẫu mã tốt hơn loại giường tầng kiểu dáng đơn giản, thường được sử dụng trong các mẫu thiết kế theo phong cách cổ điển hoặc tân cổ điển.

Với kiểu giường tầng này hiện đã và đang được rất nhiều bạn nhí yêu thích. Kiểu dáng độc đáo, nhiều hình dạng khác nhau sẽ tạo được điểm ấn tượng riêng cho không gian của bé.

Những mẫu giường tầng kiểu ngôi nhà, lâu đài đang trở thành xu hướng vượt trội hơn hẳn
Những mẫu giường tầng kiểu ngôi nhà, lâu đài đang trở thành xu hướng vượt trội hơn hẳn

Đặc điểm chất liệu giường tầng trẻ em như thế nào?

Có thể nói, đây là vấn đề được rất nhiều phụ huynh quan tâm bởi ngoài kiểu dáng thì chất liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ai cũng có tâm lý muốn sở hữu một chiếc giường bền đẹp vì trẻ em hay chơi, việc nô đùa trên giường sẽ không thể nào tránh khỏi. Do đó, các bậc phụ huynh nên chọn cho mình những mẫu giường cho bé thật sự chất lượng.

Các loại giường này thường được làm từ gỗ sồi nguyên chất hoặc kết hợp với gỗ HDF cao cấp. Gỗ sồi thường có khả năng chống mối mọt hay cong vênh rất tốt, giúp tăng độ bền cho sản phẩm. Bề mặt gỗ có các vân gỗ đẹp, tự nhiên là một trong những ưu điểm giúp cho các loại giường bằng gỗ sồi được ưa chuộng hiện nay. Bởi sự liên kết của các tế bào gỗ rất chặt chẽ nên gỗ sồi có khả năng chịu lực, chịu nén và chịu được trọng lượng lớn, là vật liệu thích hợp được sử dụng cho các mẫu giường ngủ.

Giường tầng thiết kế kiểu ngôi nhà, lâu đài sẽ giúp các bé có thể hình dung được một cách rõ rệt mình như đang ở trong một tòa lâu đài cổ kính, những ngôi nhà sang trọng và rộng rãi. Với mẫu giường ngủ này, bé có thể thỏa sức sáng tạo, thỏa sức thiết kế cho bản thân một không gian sống theo các cách riêng của bé.

Một số tùy chọn tìm kiếm liên quan đến mẫu giường tầng trẻ em:

 • giường tầng trẻ em
 • giường tầng cho bé
 • giuong tang tre em happy
 • giường tầng cho bé gái
 • giường tầng có cầu trượt
 • giường 2 tầng cho bé
 • giường tầng cho bé trai
 • giường ngủ trẻ em bằng gỗ
 • giường tầng trẻ em có cầu trượt
 • giường tầng màu hồng
 • giường tầng cho bé trai và gái
 • giường tầng công chúa
 • giường tầng cầu trượt
 • giường tầng cho trẻ em
 • giường hai tầng có cầu trượt
 • giuong tang tre em
 • giường đôi cho bé
 • giuong tang cho be
 • giường tầng cho be gái có cầu trượt
 • mẫu giường tầng cho bé
 • giường 2 tầng trẻ em
 • giuong tang thong minh
 • giường tầng bé gái
 • giường hai tầng cho bé
 • giuong ngu tre em
 • giường tầng trẻ em có bàn học
 • giường tầng trẻ em giá rẻ
 • giường tầng hello kitty
 • giuong tang dep
 • giường trẻ em 1 tầng
 • giường tầng em bé
 • giường tầng cho bé gái có cầu trượt
 • giường 2 tầng cho bé gái
 • giường trẻ em xuất khẩu
 • mẫu giường cho bé gái
 • giường tầng trẻ em cao cấp
 • giường tầng lâu đài cho bé gái
 • giá giường tầng cho bé
 • giường tầng cho bé gái màu hồng
 • giá giường tầng có cầu trượt
 • giường hai tầng màu hồng
 • giường tâng trẻ em
 • giường tầng có cầu tuột
 • giường tầng cho trẻ
 • giường tầng sắt cho bé
 • giường tầng màu hồng có cầu trượt
 • giường tầng bé trai
 • giường hai tầng cho trẻ em
 • giường ngủ 2 tầng cho bé
 • mua giường tầng có cầu trượt
 • giường tầng cho bé giá rẻ
 • mau giuong tang tre em
 • giường tầng cầu trượt ngôi nhà
 • giường tầng có cầu trượt giá rẻ
 • giường tầng cho bé gái giá rẻ
 • gia giuong tang cho tre em
 • giường 2 tầng có cầu trượt
 • mau giuong tang
 • báo giá giường tầng trẻ em
 • thiết kế phòng ngủ giường tầng
 • giường trẻ em 2 tầng
 • giường tầng gỗ cho bé
 • mẫu giường trẻ em đẹp
 • giường tầng cho be trai và gái
 • giường hai tầng cho bé gái
 • giường tầng trẻ em bằng sắt
 • giường tầng đẹp cho bé
 • giường tầng trẻ em thông minh
 • giường tầng kèm bàn học cho bé
 • giường tầng gỗ có cầu trượt
 • giường tầng đẹp cho bé gái
 • mẫu giường cho bé trai
 • mẫu giường tầng trẻ em
 • giường ngủ 2 tầng có cầu trượt
 • giường tầng thông minh cho bé
 • thiết kế phòng ngủ giường tầng cho bé
 • giường 3 tầng có cầu trượt
 • giường ngủ tầng trẻ em
 • giường sắt cho bé
 • giường tầng công chúa có cầu trượt
 • giuong tang cho be gai
 • giường tầng lâu đài
 • mau giuong tang dep
 • giường tầng cho em bé
 • giường tầng con gái
 • giường hai tầng công chúa
 • làm giường cho bé
 • mẫu giường tầng cho bé gái
 • giuong tang cho be trai
 • giường tầng dành cho trẻ em
 • giường tầng trẻ em đẹp
 • giường tầng cho bố mẹ và con
 • các mẫu giường tầng đẹp cho bé
 • giường gỗ tầng trẻ em
 • các mẫu giường tầng cho bé
 • mẫu giường tầng đẹp cho bé
 • giuong 3 tang cho tre em
 • giường tầng hello kitty có cầu trượt
 • giường tầng cho bé trai và bé gái
 • giường ngủ 2 tầng cho bé gái
 • mẫu giường cho bé
 • giường tầng cho người lớn và trẻ em
 • mẫu giường tầng đẹp cho bé gái
 • giường 2 tầng thông minh cho bé
 • giường tầng của trẻ em
 • giường đôi cho trẻ em
 • giường hai tầng trẻ em
 • giường tầng hình ngôi nhà
 • giường tầng cho bé có cầu trượt
 • giường tầng sắt trẻ em
 • giường tầng kết hợp bàn học cho bé
 • giường sắt trẻ em
 • giường ngủ tầng cho bé
 • giường tầng bằng sắt cho bé
 • giường tầng trẻ em xuất khẩu
 • giường tầng gỗ trẻ em
 • giường ngủ hai tầng cho bé
 • giường tầng cho be
 • giường tầng trẻ con
 • giuong tang tre em co cau truot
 • giuong cho tre em
 • ga giường tầng cho bé
 • giường hai tầng dành cho trẻ em
 • mua giường tầng cho bé
 • giá giường tầng trẻ em
 • giường 1 tầng cho bé gái
 • giường đôi trẻ em
 • giuong 2 tang cho be
 • giường 3 tầng cho bé
 • giường tầng cho con gái
 • giường tầng nhựa cho bé
 • giuong tang be gai
 • giuong tang cho tre em
 • giường tầng trẻ em nhập khẩu
 • giường 2 tầng cho bé trai
 • giường ngủ trẻ em 2 tầng
 • giường tầng có cầu trượt màu hồng
 • giường tầng hello kitty giá rẻ
 • giường tầng nhựa trẻ em
 • giường hai tầng của trẻ em
 • giường tầng hộp cho bé
 • giuong tang co cau truot
 • giuong tang em be
 • mẫu giường trẻ em
 • giường tầng siêu nhân
 • giường đôi cho bé gái
 • giường gỗ 2 tầng trẻ em
 • mẫu giường tầng cho bé trai
 • giường sắt cho bé gái
 • giường cầu tuột
 • giường tầng cầu tuột
 • thiết kế giường tầng cho bé
 • giường tầng trẻ em gỗ công nghiệp
 • giường ngủ kèm bàn học cho bé
 • giường 2 tầng cho trẻ em
 • các mẫu giường tầng cho bé gái
 • giường hai tầng có cầu tuột
 • giường tầng công chúa cho bé
 • giuong tang tre em xuat khau
 • mau giuong tang dep cho be
 • mẫu giường 2 tầng cho bé
 • giường trẻ em 1m4
 • hình ảnh giường tầng trẻ em
 • giường tầng cho trẻ em và người lớn
 • giuong tang cau truot gia re
 • có nên mua giường tầng cho bé
 • giuong tang xuat khau
 • giường tầng lâu đài công chúa
 • giường tầng thấp cho bé
 • giường ngủ tầng cho trẻ em
 • giá giuong ngu tre em
 • giường tầng màu hồng cho bé gái
 • giuong ngu tre em 2 tang gia re
 • giuong tang go tu nhien
 • giường 2 tầng trẻ em giá rẻ
 • giường tầng bàn học cho bé
 • giuong tang cho tre
 • giường tầng đẹp cho bé trai
 • giường tầng con trai
 • giường tầng giá rẻ cho bé
 • nolulu giuong tang
 • giường ngủ hello kitty giá rẻ
 • giường ngủ cho con nít
 • giường ngủ elsa
 • giường ngủ thông minh kết hợp bàn học
 • giường tầng gỗ pallet
 • giá giường tầng thông minh zip
 • giường tầng iris
 • giường kết hợp bàn học và tủ đồ
 • giường tầng elsa
 • giường hello kitty 2 tầng
 • giường hai tầng hello kitty
 • giường tầng ikea
 • giường tầng ngôi nhà
 • giường tầng ô tô
 • giường tầng thông minh zip
 • giường tầng zip
 • giường tầng kết hợp tủ quần áo và bàn học
 • bàn học liền giường ngủ giá rẻ
 • kích thước giường tầng trẻ em
 • kích thước giường 2 tầng cho bé
 • kích thước giường tầng cho bé
 • kích thước giường 2 tầng trẻ em

Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ.